Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2016

Bookmark and Share

HFowe TOP10 w 2015 roku!

Kinga Kulik (2016-01-15)

Co prawda rok 2015 już się oficjalnie zakończył, ale uznałyśmy, że nam wszystkim należy się podsumowanie.

Wybrałyśmy HFowe TOP10 w 2015!


Alicja tez idzie.
Fot. Marta Sienkiewicz
Więcej fotek w galerii

1.
Wsparcie poradnictwa antydyskryminacyjnego

Niespełna 1,5 roku temu otworzyłyśmy pierwszy w Lublinie Punkt Wsparcia Antydyskryminacyjnego. To dla nas wyzwanie, bo nie mamy wzorca w Polsce, na którym możemy się opierać. Chcemy, żeby osoba doświadczająca dyskryminacji miała miejsce, do którego może się zgłosić i - przede wszystkim - zostać wysłuchaną. Wspólnie szukamy możliwych rozwiązań sytuacji, akceptowalnych dla osoby, która ich szuka. Sama dokonuje wyboru. Wspieramy ją, wskazując organizacje i osoby świadczące specjalistyczne wsparcie psychologiczne i prawnicze. Zgodnie ze swoimi kompetencjami udzielamy informacji prawnej. Asystujemy na każdym etapie sprawy.

W Punkcie pracuje 5 doradców i doradczyń. Do tej pory podjęłyśmy 21 spraw, w tym konsultacji i interwencji, na różnych poziomach. Zajmowałyśmy się sprawami indywidualnymi z zakresu przemocy wobec kobiet, eksmisji, dyskryminacji ze względu na bezwyznaniowość w miejscu pracy, ze względu na narodowość i niepełnosprawność intelektualną w dostępie do usług i w zatrudnieniu, molestowania seksualnego. I sprawami systemowymi, czyli: dostępnością usług ginekologicznych dla osób z niepełnosprawnością ruchową, przemocą motywowaną uprzedzeniami, jawnością nagród w lubelskich instytucjach publicznych.

Przystąpiłyśmy do 3 postępowań sądowych, dodatkowo w jednym uczestniczyłyśmy jako osoba zaufania. Prowadzimy i nadal ulepszamy lubelski portal antydyskryminacyjny [link do strony Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego - hf.org.pl/antydyskryminacja/]. Współpracujemy z Pełnomocniczką Wojewody Lubelskiego ds. Równego Traktowania i innymi instytucjami oraz organizacjami, zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji w Lublinie lub na terenie całego kraju. Poza tym nadal szkolimy.

Zobaczcie naszą ofertę [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=2094]. Fot. Marta Sienkiewicz
Więcej fotek w galerii

2. Witamy w Lublinie 3

Witamy w Lublinie od 7 lat. Kiedy zaczynałyśmy, w naszym mieście uczyło się 878 studentów i studentek z zagranicy. Dziś jest ich wielokrotnie więcej, podobnie jak cudzoziemców i cudzoziemek, którzy przyjeżdżają do miasta, aby tu żyć, pracować, wychowywać dzieci.

Wiele się od 2009 roku wydarzyło dobrego: powstał Punkt Pomocowy dla Cudzoziemców w Biurze Obsługi Mieszkańców, Grupa Wsparcia Integracji kierowana przez Kancelarię Prezydenta Miasta, a skupiająca osoby działające na rzecz integracji migrantów i migrantek. Wyspecjalizowały się organizacje udzielające wsparcia. Zaktywizowały grupy skupiające mniejszości.  My także wiele się przez ten czas nauczyłyśmy. Wciąż witamy w Lublinie. Oprowadzamy po nim, opowiadamy, jak tu żyć. Zajmujemy się pierwszymi krokami. Żeby ułatwić start. 

Tutaj znajdziecie podsumowanie tego, co do tej pory udało się zrobić [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/2078-witamy_w_lublinie_2_podsumowanie.html]. Zobaczcie też, jakie działania zaplanowałyśmy i dla kogo [link do podstrony Homo Faber  - hf.org.pl/ao/2139-witamy_w_lublinie_3.html].


Koleżeńska pomoc jest bezcenna.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii

3. Wyprawka

1 autobus, 40 dzieci, 12 godzin, ponad 300 kilometrów opowieści z dawna i z teraz o wielokulturowej Lubelszczyźnie. Tak to się właśnie zaczyna za każdym razem [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=1450_wyprawka]. Opracowałyśmy trzy różne trasy [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=1876]. W 2015 roku zorganizowałyśmy 5 wyprawek dla dzieci ze szkół w: Paszkach, Brzostówcu, Milanowie, Siennicy Nadolnej, Motwicy, Dubicy, Dołholisku i Woli Radzięckiej.

Wyprawki doczekały się też reportażu z prawdziwego zdarzenia! Zachęcamy do posłuchania. Reportaż znajdziecie tutaj [link do strony Radia Lublin - moje.radio.lublin.pl/19-11-2015-reportaz-cafe-reportaz-moniki-malec-wyprawka.html]. W ubiegłym roku po raz pierwszy zwróciłyśmy się do was o wsparcie finansowe i dzięki wam udało się dofinansować te wyprawki. Dziękujemy!

Zapytałyśmy dzieci, co im się najbardziej podobało. Właśnie w 2015 roku padła kultowa już odpowiedź: "Najbardziej podobało mi się wszystko".Fot. Marta Sienkiewicz
Więcej fotek w galerii

4. Filmowo

W 2015 roku gościłyśmy was na dwóch objazdowych festiwalach filmowych: po raz 13- ty na Watchdocs. Prawa Człowieka w Filmie [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=2041] oraz na Festiwalu "Żydowskie Motywy" [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=2119]. Objęłyśmy patronatem LGBT Film Festiwal odbywający się w Lublinie po raz pierwszy [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=2055]. Oczywiście nie obyło się bez kontrowersji [link do strony Urzędu Miasta Lublin - www.bip.um.lublin.pl/bip/um/index.php?t=200&id=237396&h=1]. Chyba czas zaakceptować fakt, że chociaż się różnimy, mamy takie same prawa i wolności? Jako partner fundacji Przestrzeń Wspólna wsparłyśmy organizację pierwszego przeglądu Patrzę na: islam [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=2109].

W minionym roku pokazałyśmy wam ponad 40 filmów o prawach człowieka. Nie obyło się bez warsztatów, spacerów i debat. Udało się dzięki współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Stowarzyszeniem Żydowskie Motywy, Centrum Kultury w Lublinie, Fundacją HerStory i Stowarzyszeniem Studnia Pamięci.

W programie filmowym mamy w tym roku niespodziankę. Niedługo zdradzimy wam o co chodzi!


Dyskusja.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii

5. Spotkania

Zorganizowałyśmy spotkania dotyczące ważnych, budzących kontrowersje społeczne, aktualnych wydarzeń: po zamachach terrorystycznych w Paryżu, dotyczące mitów odnośnie uchodźców i uchodźczyń w świetle deklaracji o przyjęciu dodatkowej liczby osób w Polsce, eksmisji prowadzonych przez Urząd Miasta Lublin.

W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka, czyli 10 grudnia, rozmawiałyśmy o tym, co się wydarzyło w minionym roku, i jakie wyzwania przed nami stoją.

We współpracy z lokalną grupą Amnesty International zaprosiłyśmy was na Maraton Pisania Listów. Informacje o naszych spotkaniach znajdziecie w archiwum [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=1834].


Anna Dąbrowska rozpoczyna spotkanie.
Fot. Piotr Skrzypczak
Więcej fotek w galerii

6. Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

W grudniu 2015 roku zorganizowałyśmy konferencję „Handel ludźmi a migracje”. W spotkaniu uczestniczyły osoby reprezentujące służby mundurowe i instytucje publiczne, które stykają się z przestępstwem handlu ludźmi. Gościniami spotkania były: Irena Dawid-Olczyk, Joanna Garnier i Draginja Nadaždin [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=2128].

Jesteśmy jedną z 14 - tu organizacji w Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych przeciwko Handlowi Ludźmi, która powstała z inicjatywy Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada oraz Stowarzyszenia "Po-MOC" dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej, Fundacji Dzieci Niczyje, Stowarzyszenia Edukacji Społecznej i Prawnej "Ius et Ratio", Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Dołączyłysmy do Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=2077]. 7. NaprawmyTo.

Od 2012 roku prowadzimy lubelski portal NaprawmyTo [link do strony portalu - www.lublin.naprawmyto.pl/], poprzez który zgłaszacie drobne usterki w przestrzeni miasta, a właściwe osoby je otrzymują i sukcesywnie naprawiają. Zgłoszenia trafiają do 9 instytucji w Lublinie, z którymi współpracujemy. Dotychczas wysłałyście i wysłaliście 11006 usterek!


No, i jest! Prawie w pełnym składzie.
Więcej fotek w galerii

8. Wzmocnienie strażnictwa

Mamy przyjemność być partnerem Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Court Watch Polska we wspólnym działaniu [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=1947]. W ubiegłym roku współorganizowałyśmy kurs internetowo - stacjonarny "Na straży", dzięki któremu 15 osób nauczyło się jak sprawdzać działanie organów władzy publicznej, i jak skutecznie zmieniać rządzenie w taki sposób, aby zaspokajano nasze potrzeby, a nasze prawa były chronione. Wspólnie z 8 organizacjami zastanawiałyśmy się, jak opowiedzieć wam czym się zajmujemy, i do czego dążymy. Ale najbardziej chyba nad tym, jak przekazać, że bez waszego zaangażowania, działania, które podejmujemy, nie będą skuteczne.Ostatnie słowo.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii

9. Zmiany, zmiany, zmiany...

W ubiegłym roku Homo Faber zaczął się zmieniać.

Po Walnym Zgromadzeniu zmieniłyśmy skład zarządu i komisji rewizyjnej.
Przebudowałyśmy i uporządkowałyśmy nasze działania.
Zmieniłyśmy siedzibę. Teraz znajdziecie nas w budynku Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji.
Dołączyły do nas nowe członkinie: Dorota Zaniuk (osoba, która wspaniale opiekowała się Kawiarnią Kawka przez dwa kolejne lata), Jolanta Prochowicz i Joanna Bednarczyk [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=38]. Już niedługo sami i same się przekonacie, jak pozytywnie to wpłynęło nie tylko na zespół, ale i na działanie Homo Faber.

Jako zespół łączą nas prawa człowieka, ale kompetencje mamy bardzo różne. W naszym gronie są absolwenci i absolwentki: kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej, filologii polskiej, administracji, religioznawstwa, filozofii, dziennikarstwa, psychologii i politologii...

Uff! Ale w tym wachlarzu brakuje nam prawników i prawniczek. W ubiegłym roku zaprosiłyśmy osoby z takim wykształceniem na wolontariat i już zaczynamy współpracę z trzema osobami. Widzimy w tym ogromną szansę wzmocnienia i rozwijania działań. 

Na ile nasz facebook się zmienia, oceńcie samodzielnie. Staramy się, jak najwięcej opowiadać wam o ważnych wydarzeniach z zakresu praw człowieka i o tym, co się dzieje w HF. Tak technicznie - pracujemy nad wewnętrznym systemem, który pozwoli sprawnie i stale informować was o tym wszystkim.Zwiedzamy zlikwidowaną Stocznię Szczecińską. Z poziomu wody, bo inaczej się nie da.
Fot. Piotr Skrzypczak
Więcej fotek w galerii

10. Szczecin 2015, czyli Homo Faber na wakacjach

Podróże wakacyjne stały się tradycją. Przez kilka lat odwiedzałyśmy tereny związane z tzw. "trudną historią". Wsiadałyśmy na rowery i jeździłyśmy wokół Lublina, Lubleszczyzny czy wzdłuż Bugu [link do strony Youtube - www.youtube.com/watch?v=dor-657dWos]. Trafiłyśmy także na Podlasie. Spotykałyśmy ludzi, pamiętających czasy przedwojenne, czasy wojny i to, co się działo później. Rozmawiałyśmy o Żydach, Ukraińcach, Białorusinach, Polakach. O żydach, prawosławnych, grekokatolikach i katolikach. Wiele z tych historii było niedokończonych. Odpowiedzi na pytania trzeba było szukać na tzw. Ziemiach Odzyskanych. Dlatego w 2015 r. postanowiliśmy odwiedzić Szczecin [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=2086].
Jak urodziny to i tort musi być!
Fot. Agnieszka Małek
Więcej fotek w galerii

... 11. Urodziny

W 2015 roku Homo Faber obchodziło 11. urodziny. Spędzałyśmy je podczas festiwalu, który towarzyszy tej organizacji od początku jej istnienia, czyli WatchDocs. W miejscu, które same stworzyłyśmy, czyli Kawiarni Kawka [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/index.php?id=1909]. I z ludźmi, bez których nie mogłybyśmy działać. Wiele osób z nami nie było, ale wszystkich trudno zgromadzić w jednym czasie i miejscu, a nawet nie sposób wszystkich wymienić. Czujemy wsparcie i mamy nadzieję, że będziemy je mieć przez kolejne 11 lat. Będziemy was zachęcać do angażowania się w działania na rzecz praw człowieka i ich wspieranie, także finansowe [link do podstrony Homo Faber - hf.org.pl/ao/1376-wesprzyj_nas.html]. Z informowaniem o naszych planach i działaniach się nie spóźnimy. Na bieżąco będziemy was informować na stronie i na facebooku. To nie będzie nic spektakularnego. 

Sami i same wiecie: MAŁE KROKI, DUŻE ZMIANY.

Wszystkiego najlepszego w 2016 roku!

Zespół Homo Faber


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy