Strona główna > Projekty > Projekty

Bookmark and Share

Masz Głos - o akcji

HF

Od 2016 roku zespół Homo Faber ma zaszczyt pomagać przy organizacji, prowadzonej od lat przez Fundację im. St. Batorego, ogólnopolskiej akcji Masz Głos.
Koordynujemy prace w województwie podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim i lubelskim.


Edycje

2018/2019  |  2017/2018  |  2016/2017Czym jest akcja Masz Głos?
Jest to jedyna ogólnopolska akcja angażująca mieszkańców i władze do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Jej celem jest zwiększenie zainteresowania udziałem mieszkańców i mieszkanek w życiu publicznym oraz poczucia współodpowiedzialności za losy gminy.

W akcji uczestniczą organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, młodzieżowe rady gminy, sołectwa, rady osiedlowe, domy kultury, biblioteki. Prowadzą działania ułatwiające współpracę mieszkańców z władzami oraz dające im poczucie wpływu na decyzje dotyczące ich miejscowości. Wspierają ich doświadczeni eksperci i koordynatorzy z Fundacji im. Stefana Batorego oraz organizacji partnerskich. Partnerami akcji w edycji 2017/2018 są Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES

Od 2002 roku swoim działaniem akcja objęła 680 gmin w całej Polsce.

Zobacz także

Masz Głos 2017/2018 (Projekty)

Masz Głos 2018/2019 (Projekty)Przykłady działań uczestników z poprzednich lat przeczytaj w dziale Uczestnicy w akcji.Więcej: www.maszglos.pl


W przypadku ochoty do porozmawiania na żywo, bądź wymiany korespondecji mailowej zachęcamy do kontaktu osoby z województwa lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego:
Anna Dąbrowska: ad@hf.org.pl

Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy