Strona główna > Warto poczytać > Teksty > Polacy Ukraińcy. Mity, plotki i fake news'y

Bookmark and Share

Ukrainki pracują w Polsce w seks-biznesie

(2019-04-10)

PL / UA


PL
Ukrainki w Polsce pracują w seks biznesie.

Jeśli mówimy o Ukrainkach w polskim seksbiznesie, to wynika to z kilku przyczyn. Od zarania dziejów prostytucja była zajęciem migrantek. Np. w średniowieczu dbano o to, aby prostytucją nie zajmowały się kobiety miejscowe, co wynika z charakteru tej profesji. Współcześnie o wyborze prostytucji jako sposobu zarabiania pieniędzy przez migrantki decyduje przede wszystkim ekonomia: za granicą, zwłaszcza zachodnią, zarabia się lepiej. Łatwiej też — z dala od domu — zachować dyskrecję i anonimowość. Równocześnie, jeśli w grę nie wchodzi handel ludźmi i wyzysk, jest to sposób na stosunkowo szybkie zarobienie pieniędzy i podreperowanie budżetu lub wsparcie rodziny.

Często też migrantki (cudzoziemki) mogą być uważane za atrakcyjniejsze niż kobiety miejscowe, stanowić powiew egzotyki oraz, z uwagi na pewnego rodzaju inność (uroda, sposób mówienia), bardziej rzucają się w oczy. Ponieważ w Polsce najwięcej mamy emigrantów z Ukrainy, prawdopodobnie także kobiety z Białorusi czy Rosji uważane są za Ukrainki.
W kontekście całej migracji ilość kobiet sprzedających seks jest znikoma, jednak tematy związane z seksualnością zawsze cieszą się powodzeniem i wzbudzają emocje, zaś na temat seksbiznesu najwięcej do powiedzenia mają osoby, które nigdy nie spotkały ani nawet nie widziały prostytutki.

Ponieważ w Polsce istnieje zakaz rejestracji prostytutek, nie można przytoczyć żadnych wiarygodnych liczb. Z całą pewnością Polki również się prostytuują tak w Polsce jak i za granicą, ale zarówno w przypadku Polek jak i Ukrainek nie są to liczby, które mogłyby rzutować na opinię o obyczajach seksualnych wszystkich migrantek z obydwu krajów.

Irena Dawid-Olczyk

Irena Dawid-Olczyk — działaczka na rzecz praw człowieka, kulturoznawczyni, współzałożycielka Fundacji przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu La Strada, od 1995 roku wspiera ofiary handlu ludźmi. Laureatka nagrody RPO im Pawła Włodkowica 2011 przyznawanej za występowanie w obronie podstawowych wartości i prawd, nawet wbrew zdaniu i poglądom większości.
UA
Українки в Польщі працюють у секс-бізнесі

Якщо йде мова про українок у польському секс-бізнесі, то це виникає з кількох причин. З давніх-давен проституція була заняттям мігранток. Наприклад, у Середньовіччі дбали про те, аби проституцією не займалися місцеві жінки, що виникає з характеру цієї професії. Зараз про вибір проституції як способу заробітку грошей мігрантками вирішує передусім економіка: за кордоном, особливо за західним, заробітки кращі. Також краще – далеко від дому – зберегти таємницю та анонімність. Разом із тим, якщо не береться до уваги торгівля людьми та експлуатація, це спосіб на відносно швидкий заробіток і латання бюджету або ж підтримка родини.
Часто також мігрантки (іноземки) можуть уважатися за більш симпатичні ніж місцеві жінки, вони можуть становити повів екзотики та з уваги на свого роду іншість (урода, спосіб розмови), вони більше кидаються в очі. Оскільки в Польщі ми маємо найбільше емігрантів з України, правдоподібно також жінки з Білорусі та Росії вважаються українками.

У контексті всієї міграції кількість жінок, які продають секс, – незначна, однак, теми, пов’язані з сексуальністю, завжди мають успіх та будять емоції, але на тему секс-бізнесу найбільше мають що сказати особи, які ніколи не зустрілися ані навіть не бачили проститутки.

Оскільки у Польщі існує заборона знімати проституток, не вдасться навести жодних вірогідних цифр. З упевненістю можна сказати, що польки також займаються проституцією як у Польщі, так і за кордоном, але рівно ж, як у випадку польок, так і у випадку українок, це не цифри, які могли б формувати думку про сексуальні звичаї усіх мігранток із двох країн.

Ірена Давід-Ольчик

Ірена Давід-Ольчик – діячка за права людини, культурознавиця, співзасновниця Фонду проти торгівлі людьми та невільництва Ла Страда; з 1995 року підтримує жертви торгівлі людьми. Лауреатка Відзнаки омбудсмена ім. Павла Влодковіца 2011, яка надається за активну позицію в обороні основних цінностей і правд, навіть на противагу думці та поглядам більшості.Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy