Strona główna > O nas > Zespół

Bookmark and Share

Milena Kloczkowska

(2020-06-13)

Milena Kloczkowska
Więcej fotek w galerii

Milena Kloczkowska w 2019 roku ukończyła studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, broniąc pracy magisterskiej pt. „Dopuszczalność pracy dzieci w prawie pracy” napisanej pod kierownictwem dr. hab. Pawła Nowika
Podczas studiów działała w klinice prawnej- sekcji uchodźczej. Poza tą aktywnością podejmowała również liczne staże prawne m.in. w kancelarii Lempart Feliński w Krakowie, kancelarii Legal. radcowie prawni w Krakowie.
Poza pracą w kancelariach Milena realizowała swoje pasje w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, gdzie odbywała semestralny staż, zajmując się przede wszystkim sprawami dotyczącymi art. 23 kodeksu cywilnego.
W trakcie studiów wzięła udział w programie Erasmus +, realizując praktyki zagraniczne w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka na Litwie, gdzie zajmowała się Polonią żyjącą na Litwie, a także sprawami z zakresu praw człowieka, mowy nienawiści, dyskryminacji.
W maju 2019 była prelegentem podczas Ogólnopolskiej Konferencji Praw Człowieka w Lublinie prezentując referat pt. „Hate Speech jako jedno z największych zagrożeń cyberprzestrzeni”
W czerwcu 2019 brała udział w projekcie „ Żywa Szafa” prowadząc krótką prelekcję na temat dyskryminacji.
W listopadzie 2019 roku podczas XXIII Dni Edukacji Prawniczej prowadziła prelekcje na temat Ścieżek kariery akademickiej.
Aktualnie jest wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Zainteresowania to przede wszystkim prawa człowieka, dyskryminacja, prawo pracy, praca dzieci, zatrudnianie młodocianych.
Milena mówiąc o prawach człowieka wielokrotnie przytacza w swoich pracach słowa Romana Kuźniara „Nie trzeba być uczonym, doktorem, studentem, kimkolwiek w tym rodzaju, żeby doceniać wartość praw człowieka i wiedzieć, ze mają one sens. Wystarczy być prawym człowiekiem, by chcieć je posiadać, odczuwać ich brak, gdy ich nie ma i chcieć o nie walczyć. Miliony ludzi zginęło już walcząc o nie.”
W Homo Faber od 2020 roku.