Strona główna > Projekty > Projekty

Bookmark and Share

"Wyjść z cienia" - wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.

Marta Sienkiewicz (2021-02-05)


"Wyjść z cienia" - wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami.Projekt ma na celu wsparcie pokrzywdzonych przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami na tle etnicznym religijnym, narodowościowym, czy z powodu koloru skóry, aby zminimalizować ich skutki i pomóc w ściganiu sprawców.

W ramach projektu działają 3 centra wsparcia w miastach, w których mieszkają duże społeczności migranckie: Warszawie, Wrocławiu i Lublinie. 

Jest to odpowiedź na problem niskiej dostępności nieodpłatnego wsparcia dla tej grupy osób. Projekt łączy w sobie działania strażnicze, rzecznicze i interwencyjne. Rejestrowanie spraw, interwencji i monitoring spraw sądowych pozwoli na skuteczne nagłaśnianie tych spraw, zmianę postaw organów ścigania i świadków przemocy rasistowskiej oraz podejmowanie działań na rzecz zmian w prawie oraz funkcjonowaniu organów i instytucji państwowych lub samorządowych.W ramach współpracy partnerskiej oferujemy nieodpłatną pomoc prawną, proceduralną i językową osobom pokrzywdzonym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami na tle etnicznym, religijnym, narodowościowym, czy z powodu koloru skóry.


Jak pomagamy?
  • Prowadzimy punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego. Prawniczki, radcowie i adwokaci udzielają wsparcia prawnego na dwa sposoby: zdalnie (e-maile, telefony, komunikatory) i osobiście - w siedzibach naszych organizacji oraz towarzyszą klientkom i klientom w załatwianiu spraw administracyjnych. Mamy w zespołach psychologów i mediatorów.
  • Spotkania i konsultacje są poufne, bezpłatne, z zapewnieniem zasad bezpieczeństwa osobie pokrzywdzonej przestępstwem.
  • Wsparcie prowadzimy w językach niezbędnych do swobodnej komunikacji z osobami zgłaszającymi się. Jeśli wymagane jest tłumaczenie – zapewniamy je.

Jak skorzystać z pomocy?

W Lublinie należy zgłosić się do Stowarzyszenia Homo Faber

Mail: info@hf.org.pl
Telefon: 602 430 868

We Wrocławiu należy zgłosić się do Stowarzyszenia Nomada
Mail: counselling@nomada.info.pl
Telefon: +48 791 576 459
Strona www: https://nomada.info.pl/wyjsc-z-cienia-wsparcie-pokrzywdzonych-przestepstwami-motywowanymi-uprzedzeniami

W Warszawie należy zgłosić się do Stowarzyszenia Interwencji Prawnej
Mail: biuro@interwencjaprawna.pl
Telefon: 792 568 561
Strona www:https://interwencjaprawna.pl/tag/wyjsc-z-cienia

Wsparcie jest bezpłatne, dla wszystkich potrzebujących.

___

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG w ramach współpracy partnerskiej między Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Stowarzyszeniem Nomada (operatorem finansowym projektu jest Stowarzyszenie Interwencji Prawnej).