Strona główna > Projekty > Projekty

Bookmark and Share

„Niewidzialni mieszkańcy” – nowa dotacja z Aktywnych Obywateli Fundusz Krajowy.

Marta Sienkiewicz (2022-02-01)


W 2022 roku otrzymaliśmy dotację na dwuletnie działania rzecznicze i monitoringowe pod hasłem „Niewidzialni mieszkańcy” – rzecznictwo na rzecz migrantów i migrantek w Lublinie.


W ramach projektu:
  • Przeprowadzimy monitoring instytucji publicznych i władz miejskich. Sprawdzimy bariery techniczne, proceduralne, merytoryczne, mentalne i polityczne.
  • Z migracyjną grupą konsultacyjną opracowujemy raport i rekomendacje a następnie z podmiotami publicznymi wypracujemy propozycje rozwiązań (konkretna zmiana w 14 obszarach). Merytoryczną podstawą do pracy będzie 14 obszarów z Indeksu Miast Międzykulturowych Rady Europy, sieci, do której należy Lublin.
  • By na bieżąco znać potrzeby i aktualne problemy migrantem/ów, i obniżyć barierę pierwszego kontaktu, dotrzemy do dotąd nam nieznanych środowisk oferując im bezpłatne porady prawne.
  • Zorganizujemy wspólne seminaria wizyty studyjne w miastach, z których można czerpać inspirację. Wspólna praca będzie skutkować lepszym poznaniem się i zaufaniem, co da realne szanse na wprowadzanie trwałych zmian.
  • Przeprowadzimy też dwie kampanie społeczne.
  • Projekt będzie realizowany na terenie Lublina od lutego 22 roku do grudnia 2023 roku.
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.