Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2008

Bookmark and Share

Święto Historii Mówionej

(2008-05-12)

 ŚWIĘTO „HISTORII MÓWIONEJ – DZIEŃ WSPOMNIEŃ”
16 maja 2008 roku


Spotkanie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” godz. 17.00
Dziesięć lat temu w roku 1998 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” rozpoczął rejestrowanie wspomnień mieszkańców Lublina. Dzieje się to wszystko w mieście, którego historia w sposób szczególny uczy nas trudnej sztuki pamiętania. W ciągu 10 lat trwania projektu udało się zarejestrować ok. 2500 godzin różnych wspomnień od ponad 700 osób. Te „uratowane” wspomnienia są ważną częścią duchowego dziedzictwa kulturowego miejsca w którym żyjemy. Fakt pewnej „niematerialności” wspomnień powoduje, że często nie dostrzegamy ich wagi i siły. Zbieranie wspomnień to coś więcej niż tylko budowanie jeszcze jednego zasobu archiwalnego. Stworzenie możliwości opowiedzenia i utrwalenia swojej historii jest wyrazem elementarnego szacunku miasta wobec swoich mieszkańców, jest manifestacją tego, że miasto uważa swoją przeszłość zapisaną we wspomnieniach mieszkańców za coś bardzo ważnego. Ich historie stają się częścią Archiwum Opowieści Miasta Lublina. Działania te tworzą głęboką więź mieszkańców z miastem.
16 maja 2008 r. w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z tymi wszystkimi, którzy „dali” nam swoje wspomnienia. Chcemy im za to podziękować. Spotkaniu będzie towarzyszyć prezentacja stron internetowych związanych z programem „Historia Mówiona”.

W tym samym dniu od godz. 10.00 do 18.00 na Placu Litewskim będzie zamontowana instalacja artystyczna „Ogród Pamięci”.
W kilku miejscach Placu Litewskiego usłyszeć wspomnienia Lublinian o ich mieście – związanych zarówno z okresem przedwojennym jak i powojennym. Przez cały dzień mieszkańcy naszego miasta będą mogli wędrować przez te zarejestrowane w ramach projektu „Historia Mówiona” wspomnienia. W czasie trwania projektu, 10 osób tworzących program „Historia Mówiona” – ubranych w czarne koszulki z napisem „Historia Mówiona” będzie udzielało wszelkich informacji o tym programie. Będzie też stworzona możliwość rejestracji wspomnień dla osób, które będą gotowe do ich udzielenia.

Mamy nadzieję, że dzięki włączeniu się do akcji lubelskich mediów uda się utrwalić i ocalić szereg nowych opowieści związanych z naszym miastem. Chcemy też aby w tym dniu na Placu Litewskim pojawiły się klasy z ich nauczycielami. Będzie to poglądowa lekcja tego, jak można opowiadać o historii. Jednym z celów opisanego projektu jest również tworzenie głębszych więzi mieszkańców z ich własnym miastem.

Więcej na www.histriamowiona.tnn.pl oraz na http://internationaldayblog.storycenter.org

Projekt przygotowywany wspólnie z Biurem Promocji i Marketingu Urzędu Miasta Lublin.