Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2008

Bookmark and Share

Foczki cd.

(2008-06-19)

Billboard ze skrzyżowania ulic Ruskiej z Lubartowską
Fot. Piotr Choroś
Więcej fotek w galerii
Przed chwilą otrzymaliśmy poniższe pismo. Może dzięki temu ktoś z władz zauważy problem?Sygnatura akt K/99/08

Warszawa, dnia 19 czerwca 2008 roku


Z A W I A D O M I E N I E


Biuro Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w imieniu działającej przy niej Komisji Etyki Reklamy, uprzejmie zawiadamia, że skarga przeciwko Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Filaretów 44, 20-609 Lublin, decyzją z dnia 18 czerwca 2008 została skierowana do rozpatrzenia przez Zespół Orzekający.


Podczas posiedzenia Zespołu Orzekającego skargę przedstawia i popiera Arbiter-referent stosownie do pkt.15 Regulaminu Rozpatrywania Skarg.

W imieniu
Biura Rady Reklamy

Marcin Malinowski


Zobacz także

Protest w sprawie reklamy MOSiR (Aktualności)