Strona główna > Warto poczytać > Archiwum Opornika > Numer 26 (5/2007)

Bookmark and Share

POMOC ROZWOJOWA

Magdalena Kawa (2007-10-15)

Strona 5
Więcej fotek w galerii
Pomoc rozwojowa jest wsparciem udzielanym przez rozwinięte państwa krajom borykającym się z ubóstwem. Jest to jedno z największych wzywań we współczesnym świecie, który w połowie (około 2,8 mld ludzi) zamieszkały jest przez osoby zmuszone przeżyć za mniej niż 2 dolary dziennie. Pomoc rozwojowa skierowana jest w szczególności do państw określonych przez ONZ jako najsłabiej rozwinięte (Last Developed Countries). Krajów tych jest obecnie 50. 34 z nich leży na kontynencie afrykańskim.

Do Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Development Assistance, ODA) zalicza się darowizny i pożyczki udzielane krajom znajdującym się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Pieniądze przekazywane muszą być przez oficjalne instytucje rządowe państw-dawców bądź organizacje międzynarodowe, których celem jest wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w tych krajach. Pożyczka określana jako Oficjalna Pomoc Rozwojowa musi zawierać element darowizny w wysokości przynajmniej 25% wartości pomocy. Oprócz darowizn i pożyczek formą pomocy rozwojowej jest także pomoc techniczna i rzeczowa.
W Polsce pomoc rozwojowa realizowana jest na trzy sposoby: jako pomoc dwustronna - pomoc przekazana bezpośrednio konkretnemu beneficjentowi poprzez organizacje pozarządowe, administrację rządową i jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc trójstronna angażuje w przedsięwzięcie inny kraj - donatora, a wielostronna jest realizowana poprzez wpłaty do funduszy i programów pomocowych, np. systemu Narodów Zjednoczonych. Polska wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej zobowiązała się zwiększać środki na pomoc rozwojową. W 2010 roku kwota przekazana na ODA ma wynieść 0,17% PKB, a w 2015 0,33%. W 2005 roku z polskiego budżetu wygospodarowano na pomoc rozwojową 666,07 mln złotych, co stanowiło 0.068% PKB.


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy