Strona główna > Projekty > Zrealizowane > Seminarium edukacyjno-animacyjne

Bookmark and Share

Seminarium Edukacyjne. Teremiski 2008

(2008-08-08)

Cel    |    Goście    |    Organizatorzy    |    Uczestnicy/czki    |    SponsorzyCEL - WYZWANIE

Seminarium odbyło się w w siedzibie Uniwersytetu Powszechnego im. J.J. Lipskiego w Teremiskach w dniach 18 - 23 sierpnia 2008 r.

Grupa.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii
Spotkaliśmy się z kilku powodów. Chcieliśmy poza lepszym poznaniem środowisk, z którymi pracujemy i wzajemną integracją, porozmawiać o problemach i ich rozwiązywaniu. Chcieliśmy także uczyć się od siebie, czerpać ze swojego doświadczenia i weryfikować pomysły.

Podczas warsztatów udało nam się wyróżnić cztery podstawowe obszary, które przysparzają najwięcej problemów:
- konflikt "my - oni"
- problem z pracą dotyczącą tematów tabu
- brak albo słaba diagnozna społeczna
- bierność środowisk, do których docieramy.

Przez kilka dni staraliśmy się jak najgłębiej poznać powyższe problemy, by łatwiej sobie z nimi poradzić. Z przyjemnością korzystaliśmy z pomocy zaproszonych ekspertów i ekspertek. 

W najbliższym czasie opublikujemy materiały z dyskusji, wywiady, relacje.

Innym, tym razem logistycznym wyzwaniem było też życie codzienne. Uniwersytet w Teremiskach nie jest hotelem ani schroniskiem - to dom, w którym mieszkańcy sami sprzątają, gotują, wynoszą śmieci itd. 

A poza tym, bardzo dobrze się bawiliśmy.


GOŚCIE

Podczas seminarium gościliśmy:

1. Prof. Mariusza Jędrzejko
Pułkownik Wojska Polskiego, ekspert Komisji Europejskiej Sejmu RP, adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku;

2. Martę Makuch
Centrum Inicjatyw Obywatelskich

3. Martę Białek,
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"

4. Henrykę Szczepanowską
Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

5. Janusza Korbela
Towarzystwo Ochrony Krajobrazu

6. Arkadiusza Szymurę
Przewodnik po rezerwacie ścisłym w Puszczy BiałowieskiejUCZESTNICY/CZKI
W seminarium uczestniczyło ponad dwadzieścia osób reprezentujących różne organizacje i instytucje.

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Ulanowie
Irena Siembida

Zespół Szkół w Brzeźnie
Anna Jabłońska
(Strona o Brzeźnie przygotowana przez mieszkańców)

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła
Agata Rutkowska
(Strona stowarzyszenia)

Stowarzyszenie Dla Ziemi
Justyna Otwinowska
Ewa Kozdraj
(O działaniach Stowarzyszenia czytaj na http://www.dlaziemi.org)

Uniwersytet Powszechny im. J.J. Lipskiego w Teremiskach
Dorota Borodaj
Danuta Kuroń
Rozalia Zając
(Strona Uniwersytetu)

Ekologiczny Klub UNESCO
Przemysław Kuśmierczyk
Magdalena Kuśmierczyk
Agata Jaworowska
Agnieszka Potręć
(Więcej o Klubie na http://klubunesco.republika.pl)

Amnesty Internetional
Renata Giergielewicz
(Czytaj o działaniach Renaty)

Akademia Obywatelska
Piotr Choroś
Diana Czarnecka
Anna Dąbrowska
Ola Gulińska
Magdalena Kawa
Alicja Kawka
Kinga Kulik
Dorota Piskor
Barbara Rozwód
Piotr Skrzypczak
Joanna Stachyra
Mariusz Wakuła

Stowarzyszenie Freedom w Krasnymstawie
Edyta Janeczek

Bzik (Bielski Zespół Inicjatyw Kulturalnych)
Dominka Łapciew
Agnieszka Stepaniuk
Angelika Wińska
Ula Wińska
Anna Zachawska
(Artykuł o działaniach grupy Bzik)


ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Homo Faber
Uniwersytet Powszechny i. J. J. Lipskiego w Teremiskach
Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"


SPONSORZY

Seminarium sfinansowane zostało ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu Akademia Obywatelska IV.