Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

Seminarium edukacyjno-animacyjne

(2008-08-25)

Spotkanie z profesorem Mariuszem Jędrzejko pod jabłonią.
Fot. Anna Dąbrowska
Więcej fotek w galerii
IDEA

Przez lata funkcjonowania różnych programów edukacyjnych często nie ma czasu na dogłębne sprawdzenie ich skuteczności i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Dla wielu organizacji wygodnie jest powielać schemat, który sprawdził się parę lat temu i jest bezpieczny w realizacji. Często zapomina się o ewaluacji projektów pod kątem zmieniającej się rzeczywistości. A ostatnie lata to wręcz fundamentalna zmiana wywołana masową migracją zarobkową, rozwojem technik informatycznych oraz zmianami ekonomicznymi w Polsce. Obserwujemy narastającą frustrację środowiska organizacji zajmujących się edukacją nieformalną i animacją społeczną - związaną z brakiem pomysłu na nowe metody pracy trafiające do kolejnych pokoleń odbiorców. Nadal nie ma badań na ten temat ani poważnych prób wypracowania modeli zaradczych, zaś dyskusja skupia się na wymianie poglądów i wskazywaniu kilku inicjatyw sprzed kilku lat jako dobrych praktyk. Jako aktywni uczestnicy tych dyskusji chcemy pójść o krok dalej i zaproponować wspólnie z naszymi partnerami poszukiwanie nowego modelu pracy, nowych wskaźników jej skuteczności.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi, pod okiem specjalistów (socjolodzy, politolodzy, animatorzy, pedagodzy), będziemy debatowali nad w/w zagadnieniami. Postaramy się na przykładzie Teremisek (małej wsi) i Hajnówki (miasteczka powiatowego) omówić najważniejsze problemy, jakie może napotkać animator działając w swoim środowisku.

Seminarium może być bardzo ważne dla środowisk, z którymi współpracujemy lub z którymi chcemy w przyszłości współpracować, a zajmują się podobną tematyką. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w sierpniu 2008 r. w siedzibie Uniwersytetu Powszechnego im. J.J. Lipskiego w Teremiskach. Liczymy, że uda nam się uruchomić cykliczne, coroczne seminaria, które staną się ważnym elementem kalendarza pracy polskich animatorów zmiany społecznej.

Zapisy dyskusji i warsztatów będą dostępne w postaci tekstowej, dźwiękowej i wideo w internecie. Planujemy wydać krótką publikację podsumowującą dyskusję i prezentującą najciekawsze głosy. Wnioski płynące z seminarium mogą stać się ważne przy planowaniu i realizacji kolejnych projektów w środowisku każdego z uczestniczących animatorów.


Pierwsze seminarium. Teremiski 2008.
Czytaj więcej...