Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2008

Bookmark and Share

Azja a Milenijne Cele Rozwoju

HF (2008-10-31)

Akademickie Centrum Kultury "Chatka Żaka", Stowarzyszenie Ekologiczne "Dla Ziemi", Stowarzyszenie Homo Faber zapraszają na spotkanie "Problemy Azji na przykładzie Timoru Wschodniego" w dniu 7 listopada 2008 o godz. 18 do sali Mała Scena w Akademickim Centrum Kultury "Chatka Żaka".

Spotkanie poprowadzą Katarzyna i Mateusz Janiszewscy - podróżnicy i wolontariusze pracujący w Timorze Wschodnim i Indonezji.
Będzie to pokaz zdjęć i dyskusja o problemach panujących w tej części świata.

Projekt "Problemy Azji a realizacja Milenijnych Celów Rozwoju, na przykładzie wybranych państw" jest realizowany w ramach programu Edukacji Rozwojowej Fundacji Edukacja dla Demokracji skierowany do trzech grup docelowych środowiska akademickiego Lublina, czyli studentów Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Akademii Rolniczej, a także do dzieci w wieku 8-14 lat z Lubartowa i okolic oraz do uczniów liceum w Lubartowie. Tematem projektu jest pokazanie jak niewiele wiemy, nawet będąc wykształconymi ludźmi, na temat najważniejszych problemów ludzkości.
Pokazując życie w różnych regionach Azji chcemy zaszczepić w młodych ludziach potrzebę poszukiwania odpowiedzi na trudne pytania, potrzebę pomocy i współdziałania z innymi. Organizacje współpracujące z nami mają doświadczenie i wiedzę na temat tego co dzieje się w Chinach, Tybecie, Indiach, Birmie, Timorze i innych państwach azjatyckich. Chcemy przedstawić realną sytuację zdrowotną i edukacyjną, sytuację kobiet, szansę na wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu w tamtych regionach oraz zwrócić uwagę także na problemy związane z działaniem sił natury. Powodem, dla którego chcemy zając się tą problematyką jest zatrważająco niski stan wiedzy na wyżej wymienione tematy wśród Polaków. Uważamy, że skierowanie projektu do ludzi młodych, to kształtowanie przyszłego społeczeństwa, wrażliwego i aktywnego, które może zmieniać świat albo na lepsze - gdy jest wyedukowane, albo na gorsze, gdy nie miało szans spotkać się blisko z rzetelną i w ciekawy sposób ukazaną informacją i ostrzeżeniem.
Projekt "Problemy Azji a realizacja Milenijnych Celów Rozwoju na przykładzie wybranych państw" jest realizowany w ramach konkursu "Edukacja Rozwojowa" Fundacji Edukacja dla Demokracji i jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008 roku .