Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

Warsztat kompetencji międzykulturowych

Piotr Choroś (2010-05-25)

Zapraszamy na warsztat kompetencji międzykulturowych przygotowujący do pracy z osobami należącymi do mniejszości etnicznych, narodowych i wyznaniowych. Warsztat kompetencji międzykulturowych pokazuje w jaki sposób własna kultura determinuje nasze postrzeganie, zachowanie i myślenie oraz jakie mechanizmy uruchamiają się w kontakcie międzykulturowym. Lublin, 24 - 25 oraz 26 - 27 czerwca. Zajęcia są bezpłatne.

Czym jest warsztat kompetencji międzykulturowych?

Warsztat kompetencji międzykulturowych przygotowuje do pracy z osobami należącymi do mniejszości etnicznych, narodowych i wyznaniowych w Polsce. Pokazuje, w jaki sposób własna kultura determinuje nasze postrzeganie, zachowanie i myślenie oraz jakie mechanizmy uruchamiają się w kontakcie międzykulturowym.

Dla kogo jest przeznaczony?


Przeznaczony jest dla osób zaangażowanych we współpracę z mniejszościami etnicznymi, narodowymi bądź wyznaniowymi. W szczególności zapraszamy: nauczycieli i nauczycielki pracujących z uchodźcami, osoby pracujące w ośrodkach dla uchodźców, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych zajmujących się problemami cudzoziemców bądź mniejszości narodowych i religijnych.

Termin i miejsce zajęć.

24 - 25 czerwca (czwartek - piątek) - pierwszy termin
26 - 27 czerwca (sobota - niedziela) - drugi termin
10:00 - 18:00 (16 godzin)
Stowarzyszenie Homo Faber
ul. Krakowskie Przedmieście 39, IIp
20-076 Lublin

Rekrutacja

Aby wziąć udział w warsztacie, należy do dnia 22 czerwca (wtorek) wysłać wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na adres info@hf.org.pl lub faksem pod numer 81 534 45 13.

Udział w warsztacie jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Osoby prowadzące

Piotr Choroś – politolog, trener kompetencji międzykulturowych. Uczestnik II edycji Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego w Krakowie. Pracuje w Stowarzyszeniu Homo Faber w Lublinie w projektach dotyczących kontaktów międzykulturowych, polityki antydyskryminacyjnej, uchodźców i cudzoziemców na Lubelszczyźnie. (trener w drugim terminie)

Judyta Nekanda-Trepka – studiowała etnologię na UW i UJ. Prowadzi Biuro Kultury i Edukacji warszawskiej Gminy Żydowskiej, gdzie między innymi koordynowała I edycję programu przeciwdyskryminacyjnego „Szawim-Równi”. W pracy i działalności społecznej realizuje idee edukacji kulturalnej, przybliżając między innymi kulturę żydowską. Absolwentka Akademii Dialogu Międzykulturowego „Galeria Tolerancji”, uczestniczka II edycji Akademii Treningu Andyskryminacyjnego w Krakowie. (trenerka w pierwszym terminie)

Katarzyna Tekień – z wykształcenia politolożka, z pasji i zawodu trenerka wrażliwości międzykulturowej. Uczestniczka II edycji Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego w Krakowie. Pracuje w Fundacji Partners Polska w Warszawie, gdzie koordynuje projekty edukacji globalnej, poprzez które stara się budować zrozumienie wśród Polek i Polaków dla specyfiki kulturowej wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej. (trenerka w pierwszym i drugim terminie)

Informacje dodatkowe.


Zapewniamy: materiały szkoleniowe dla wszystkich osób uczestniczących, obiad, zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach.

Do pobrania:
- formularz zgłoszeniowy