Strona główna

Bookmark and Share

Про насМІСІЯ
Активно змінюємо наше оточення. На краще!

Бачення
Баченням Homo Faber є світ, в якому люди можуть тішитися використанням широкого кола прав і свобод, котрий гарантує їм суб'єктивність і можливість реалізації своїх потреб, як індивідуально, так і колективно.
Це світ, в якому люди поодинці або в групах мають вплив на оточуючу їх реальність на місцевому, державному так глобальному рівнях.
Zobacz także

Люблін вивчає українську мову (Про нас UA)

Kурси польської мови (Про нас UA)


Homo Faber- це люблінська неурядова організація,яка працює в сфері прав людини. Асоціація була зареєстрована в 2004 році. Вона має статус організації суспільної користі.
Основною сферою інтересів організації є стосунки поміж владою та людиною. Ціллю організації є критичне і фактичне спостереження за владою, наскільки ефективно вона виконує свої обов’язки , чи поважає права і свободи людини.
Асоціація є представником меншин і ізольованих груп. Протидіє дискримінації за ознакою статі, політичних та інших переконань, раси, кольору шкіри, національного та етнічного походження, релігії, мови, віку та сексуальної орієнтації.
Homo Faber намагається виявляти / відслідковувати проблеми, що стоять перед сучасними державами. Спостерігати за останніми соціальними явищами,ставити питання і шукати своєчасні рішення.
Місцем дії асоціації є Люблін і область, регіон глибоко відзначений трагічною історією ХХ століття. Спочатку багатокультуровий регіон, став свідком найжорстокіших випадків масових порушень прав людини через націоналізм, нацизм і комунізм. Ця жорстка спадщина є мотивацією розпочати діяльність.

Методи організації : освіта, моніторинг, захист.

Homo Faber це команда людей, що спеціалізуються в різних областях, спільними зусиллями намагається використовувати свій потенціал в роботі з правами людини. Принцип роботи команди це демократичне прийняття рішень, повага індивідуальності його членів , а також постійне і систематичне самовдосконалення.ОФІС 

Вища Школа Підприємництва і Адміністрації
Bursaki 12, 20-150 Люблін
зал 108

Директорка офісa: Marta Sienkiewicz
Tел. 602 430 868