Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2004

Bookmark and Share

Apel

HF (2004-12-15)

 Podpisaliśmy się pod apelem wystosowanym do Premiera Belki przez Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych OŚKa w sprawie Magdaleny Środy.Warszawa, 14 grudnia 2004
Szanowny Pan
Marek Belka,
Prezes Rady Ministrów,
Al. Ujazdowskie 1/3,
00-583 Warszawa


Szanowny Panie Premierze,

Organizacje kobiece z oburzeniem przyjęły wiadomość o ponownej nowelizacji rozporządzenia w sprawie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn i przeniesieniu Pełnomocnika do Ministerstwa Polityki Społecznej, co de facto oznacza obniżenie jego rangi, ograniczenie kompetencji urzędu wyłącznie do problematyki związanej z polityką społeczną i zniesienie jego niezależności.

Organizacje działające na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn od wielu lat zabiegały o powołanie niezależnego, centralnego urzędu, który stałby na straży przestrzegania praw kobiet. Taki urząd jest zgodny ze standardami obowiazującymi w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz zawartymi w Platformie Działania, która Polska podpisała w Pekinie w 1995 roku i do przestrzegania której się zobowiązała. Co więcej, istnienie tego urzędu jest przedmiotem aspiracji i starań wszystkich tych krajów, które uznają, że w prawdziwie demokratycznym państwie prawa kobiet są prawami człowieka.

Szczególnie oburzające jest to, że decyzja ta została podjęta w momencie, kiedy w Genewie rządy europejskie podejmują decyzje o potwierdzeniu i dalszej, skuteczniejszej realizacji polityki na rzecz równości płci, której wyrazem jest Platforma Działania. W debacie tej uczestniczy również rząd polski, a delegacji polskiej przewodniczy właśnie min. Magdalena Środa, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.

Niepokojący jest tryb, w jakim została podjęta decyzja o przeniesieniu urzędu: potajemnie, w czasie nieobecności min. Środy i bez konsultacji z nią. Nie skonsultowano się również z organizacjami kobiecymi.

W związku z powyższym domagamy się cofnięcia decyzji o przeniesieniu Pełnomocnika do Ministerstwa Polityki Społecznej. Jednocześnie zwracamy się do Pana Premiera o spotkanie w jak najszybszym terminie w tej tak istotnej dla wszystkich, którym bliska jest idea równego statusu i standardy demokracji, sprawie.