Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

Stanowisko Homo Faber w sprawie procesu konsultacji społecznych prowadzonych w UM Lublin

Piotr Choroś (2010-02-09)

Poniżej upubliczniamy list jaki wystosowaliśmy do p. Zdzisława Niedbały, osoby odpowiadającej w Urzędzie Miasta Lublin za kontakty z organizacjami pozarządowymi. List jest wynikiem naszego braku zgody na wypaczenie procesu konsultacji społecznych dotyczących powołania Lubeslkiej Rady Pożytku Publicznego.

 
Lublin, 09.02.2010 r.


Zdzisław Niedbała
Kancelaria Prezydenta
Urząd Miasta Lublin

Szanowny Panie,

Pomimo braku zaproszenia przedstawiciel Stowarzyszenia Homo Faber Piotr Choroś wziął udział w dzisiejszym spotkaniu w Wydziale Ochrony Środowiska poświęconym powołaniu Lubelskiej Rady Pożytku Publicznego. W trakcie rozmowy z przedstawicielką Wydziału dostał on informację, że tryb tego spotkania był konsultowany z Panem jako osobą odpowiedzialną w Urzędzie Miasta Lublin za kontakty z organizacjami pozarządowymi. Podobną informację uzyskaliśmy telefonicznie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, który konsultacje prowadzi listownie. W związku z tym piszemy, aby zapytać w jaki sposób definiuje Pan konsultacje społeczne? Według naszego stanu wiedzy spotkania jak to w/w nie mogą być definiowane jako konsultacje społeczne. Nie spełniają one podstawowego kryterium czyli jawności. Tylko dwa Wydziały UM Lublin przeprowadziły jawne spotkania nt. powołania Lubelskiej Rady Pożytku Publicznego: Wydział Kultury oraz Wydział Sportu i Turystyki. Reszta spotkań, o ile się odbyła, była "tajnymi spotkaniami towarzyskimi". Nie znajdujemy innej definicji na tego typu spotkania.

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o nie branie pod uwagę ustaleń, jakie poczyniono na spotkaniach w Wydziałach, które nie przeprowadziły konsultacji społecznych.

Liczymy na to, że praktyka funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin w aspekcie konsultacji społecznych ulegnie zmianie.

Do wiadomości:

Iwona Haponiuk – dyrektorka Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin