Strona główna > Na marginesie > Na marginesie

Bookmark and Share

Wszyscy na tak

HF (2010-03-23)

Od pewnego czasu coraz głośniej robi się na temat legalizacji związków par jednopłciowych. Powstają inicjatywy mające na celu mobilizację środowiska LGBT w tym temacie, a także zwrócenie uwagi na brak regulacji tej kwestii i zainicjowanie debaty publicznej na ten temat.
Jedną z takich inicjatyw jest działająca od 16.09.2009 strona internetowa WSZYSCY NA TAK na której zbierane są głosy poparcia dla legalizacji związków partnerskich dla par jednopłciowych.

Od czerwca 2009 r. istnieje także Grupa Inicjatywna ds. związków partnerskich. Grupa poprzez organizację spotkań chce poznać oczekiwania co do regulacji prawnej związków pozamałżeńskich, zainicjować debatę publiczną na ten temat aby w końcu powstał projekt ustawy dotyczący związków par jednopłciowych. Jedno ze spotkań miało miejsce w Lublinie podczas festiwalu kultury queer "A million different loves?". O postępach w pracach grupy poczytać można na ich stronie.

poniżej można zapoznać się z prezentacją, która omawiana jest podczas spotkań z Grupą.

 poniżej publikujemy także efekt 14 spotkań Grupy Inicjatywnej ds. związków partnerskich


"Seria debat zakończona: O jaki prawny model związków jednopłciowych powinniśmy dziś walczyć w Polsce?
Zakończyliśmy serię otwartych debat „Jakich związków partnerskich chcemy w Polsce?”. Od października 2009 r. do marca 2010 r. odwiedziliśmy kolejno Wrocław, Poznań, Rzeszów, Warszawę, Łódź, Gdańsk, Katowice, Szczecin, Lublin, Kraków, Białystok, Toruń, Olsztyn i Kielce. Przedstawialiśmy ponad 20-letnią historię związków partnerskich, która rozpoczęła sie w Danii w 1989 r. i dziś obejmuje już około 30 krajów świata (w tym: większość krajów UE). Omawialiśmy główne zagadnienia dotyczące związków tej samej płci, które naszym zdaniem powinny być uregulowane przez polskie prawo. Głównym zaś celem wszystkich spotkań było przedyskutowanie czterech modeli uregulowań prawnych dotyczących związków jednopłciowych, które istnieją na świecie: małżeństwa, związki partnerskie, PACS (rozwiązanie francuskie) oraz konkubinaty.


Na pytanie: „O jaki model związków jednopłciowych powinniśmy dziś walczyć w Polsce?” uczestnicy/-czki debat odpowiadali w głosowaniach, które kończyły debaty.
Jakie były wyniki?
18,5% – za tym, że powinniśmy dziś walczyć o małżeństwa par tej samej płci;
34,5% – za tym, że powinniśmy dziś walczyć o związki partnerskie par zarówno tej samej, jak i różnej płci;
45,8% – za tym, że powinniśmy dziś walczyć o model najbardziej przypominający francuski PACS (umowa cywilna dwóch dorosłych nie spokrewnionych osób),
1,2% – za tym, że powinniśmy dziś walczyć o konkubinaty par tej samej płci.


Do wszystkich klubów parlamentarnych wysłaliśmy listy z prośbą o rozmowę o naszych postulatach. Nie zostaliśmy zasypani odpowiedziami. Tylko Klub Lewicy zaprosił nas na spotkanie, do którego doszło 2 marca br. Posłowie i posłanki Klubu potwierdzili to, co wcześniej słyszeliśmy w kuluarach: „nie” dla małżeństw homoseksualnych, „tak” dla związków partnerskich – zarówno homo, jak i hetero, adopcja dzieci – drażliwym tematem, wreszcie – chęć współpracy przy pracach nad projektem ustawy.
Mieliśmy też spotkanie z przedstawicielami SDPL, na których poparcie również możemy liczyć.
W tej chwili pracujemy nad pierwszym szkicem ustawy. W ciągu najbliższych dni przedstawimy otwarty katalog naszych głównych postulatów wraz z ich opisem i uzasadnieniem.
Wierzymy, że nasz projekt zdobędzie poparcie polityczne, które stanie się któregoś dnia na tyle mocne, by projekt przerodził się w obowiązujące prawo - krok milowy na drodze do równości Polaków i Polek bez względu na ich orientację seksualną.
Grupa Inicjatywna ds. związków partnerskich:
Yga Kostrzewa (Lambda Warszawa)
Mariusz Kurc (Kampania Przeciw Homofobii)
Krystian Legierski (Zieloni 2004)
Tomasz Szypuła (Kampania Przeciw Homofobii)
www.zwiazkipartnerskie.info
zwiazkipartnerskie@gmail.com