Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

Szkolenia PKK dotyczące Programu Kultura (2007- 2013)

(2010-04-27)

Zapraszamy na szkolenie Punktu Kontaktowego Kultura dotyczące Programu Kultura (2007- 2013). W tym roku poza przybliżeniem uczestnikom celów i priorytetów Programu wprowadzone zostaną zajęcia praktyczne. Będziemy więc wspólnie pracować nad zarządzaniem projektem od fazy kreowania idei przez analizę partnerów i strategii po opracowanie harmonogramów: merytorycznego i finansowego.

Planowany termin warsztatów: 14.V.2010 - Lublin

Udział w szkoleniu jest bezpłatny! Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca! O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń! Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: imorawicz@iam.pl  

do pobrania:

karta zgłoszeń | program

Szkolenie odbywa się w siedzibie Stowarzyszenia Homo Faber w Lublinie na ul. Krakowskie Przedmieście 39, II piętro.

Wyświetl większą mapę