Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2010

Bookmark and Share

LIST OTWARTY Z POPARCIEM DLA FUNDACJI OCALENIE W ŁOMŻY

HF (2010-09-08)

Poniżej prezentujemy list otwarty skierowany do Pana Jerzego Brzezińskiego, Prezydenta Miasta Łomża w związku z jego działaniami w stosunku do Fundacji Ocalenie. List do pobrania.

Pan Jerzy Brzeziński
Prezydent Miasta Łomża
ul. Stary Rynek 14
18-400 Łomża

LIST OTWARTY Z POPARCIEM DLA FUNDACJI OCALENIE W ŁOMŻY

Szanowny Panie Prezydencie,

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni doniesieniami o problemach, z jakimi boryka się Fundacja Ocalenie, działająca na rzecz integracji uchodźców z pozostałymi mieszkańcami Łomży.

Decyzje urzędników miejskich – zarówno tę niezezwalającą na zorganizowanie festynu „Wielokulturowa Łomża” na Rynku Miejskim, jak i tę wypowiadającą znienacka Fundacji umowę najmu lokalu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – odbieramy jako niedopuszczalną oznakę przyzwolenia władz miasta na ksenofobiczne i dyskryminujące cudzoziemców zachowania.

Procesów migracyjnych na świecie nie da się zatrzymać. Ludzie z różnych powodów – czy to ratując życie w obawie przed prześladowaniami, czy też pragnąc godnych warunków życia dla siebie i dzieci – opuszczają swoje kraje pochodzenia i osiedlają się w nowych. Jedyną odpowiedzialną reakcją na to zjawisko jest zapewnienie migrantom wsparcia w procesie adaptacji w nowej dla nich rzeczywistości społeczno-kulturowej, któremu musi towarzyszyć przygotowanie społeczności przyjmującej na spotkanie z „innym”. Tylko takie dwukierunkowe działanie może zapewnić bezkonfliktowe funkcjonowanie w jednej przestrzeni ludzi, wywodzących się z odmiennych kultur, pielęgnujących odrębne tradycje, wyznających inne religie i szanujących się nawzajem. Tylko prowadzenie działań w kierunku wzajemnego poznawania, oswajania się z innością, otwierania się na siebie nawzajem, może zaowocować pojawieniem się postaw tolerancyjnych i wzajemną akceptacją.

Takie właśnie działania od lat prowadzi Fundacja Ocalenie. Jest to jedna z organizacji pozarządowych o najbogatszym w Polsce doświadczeniu w zakresie integracji uchodźców ze społecznością lokalną. Jej dotychczasowa działalność w Łomży – nie tylko na rzecz cudzoziemców, ale właśnie na rzecz wszystkich Łomżan – jest nie do przecenienia.

Tym bardziej niepokoi nas fakt, że to właśnie urząd miasta, który powinien czerpać z jej doświadczenia i wspierać ją w działaniach na rzecz swoich mieszkańców, jest przyczyną kłopotów, z jakimi Fundacja Ocalenie się boryka. Zwłaszcza, że – jak się wydaje – jeszcze do niedawna Fundacja mogła liczyć na życzliwość i współpracę ze strony urzędników miejskich.

Ostatnie decyzje magistratu – co należy z całą mocą podkreślić – wymierzone w Fundację, uderzają przede wszystkim we wszystkich mieszkańców Łomży i w dobre imię Miasta. Próbując ograniczać możliwości działania Fundacji, władze miejskie zgadzają się bowiem pośrednio na eskalację istniejących już konfliktów na tle narodowościowym. Taka postawa urzędników miejskich jest dla nas zupełnie niezrozumiała. Dlatego wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zrewidowania podjętych w ostatnim czasie decyzji i do zapewnienia Fundacji Ocalenie możliwości działania na takich zasadach, jak dotychczas.

Liczymy na szybkie podjęcie stosownych kroków.

Z wyrazami szacunku,

Amnesty International
Centrum Inicjatyw Międzykulturowych
Fundacja Inna Przestrzeń
Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Fundacja Rozwoju "Oprócz Granic"
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Spraw Publicznych
Stowarzyszenie ATD Czwarty Świat w Polsce
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Wolnego Słowa

Do wiadomości:

1. Pan Maciej Żywno, Wojewoda Podlaski, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok
2. Pani Elżbieta Radziszewska, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
3. Pani Prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa