Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2011

Bookmark and Share

Prawa człowieka na uniwersytecie

HF (2011-04-09)

Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”, Koło Naukowe Studentów Judaistyki UMCS oraz Zakład Praw Człowieka UMCS zapraszają na debatę
"Nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie mówię – prawa człowieka na uniwersytecie".

Uniwersytet tworzą ludzie, dlatego uniwersytet jako środowisko społeczne nie jest wolny od problemów i uprzedzeń obecnych w społeczeństwie w ogóle.

Uniwersytet jednak jest także miejscem kształtowania postaw społecznych i kształcenia elit.
Z tego właśnie powodu uważamy za istotne poruszenie problemu dyskryminacji na uniwersytecie oraz kwestii obojętności wobec łamania praw innych osób.

Studenci i pracownicy mogą stać się ofiarami dyskryminacji ze względu na pochodzenie, wyznanie, płeć, orientację seksualną, czy niepełnosprawność. Co jednak robić, gdy stajemy przed taką sytuacją? Co zrobić, gdy jesteśmy jej świadkami? Jakie prawa nam przysługują i jak żądać ich egzekwowania? Do kogo mamy się zwrócić, gdy jesteśmy świadkami bądź ofiarami takich zachowań?

Dochodzenie własnych praw oraz aktywna reakcja na obserwowaną krzywdę, są nie tylko przywilejem, lecz obowiązkiem członków uniwersytetu. Celem debaty jest przedstawienie roli i zadań podmiotów, które zajmują się prawami studentów i pracowników naszych uczelni.

W związku z tym do debaty zostali zaproszeni/ne:

1. Dr Krzysztof Iwańczuk - Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich UMCS
2. Piotr Pokorny - Rzecznik Praw Studenta KUL JP II
3. Dr Agnieszka Demczuk - Zakład Praw Człowieka UMCS
4. Mecenas Stefan Cieśla - Otwarta Rzeczpospolita

12 kwietnia, wtorek, godz. 17:00, Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3 Lublin - Sala Rady Wydziału