Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2011

Bookmark and Share

Uwaga: Okupacja Film Festival & Education

HF (2011-04-23)

Zapraszamy na pokaz dwóch filmów w ramach Uwaga: Okupacja Film Festival & Education.

Czeczenia - Brudna wojna
(Chechenya: the dirty war)
Polskie i angielskie napisy
Czas trwania: 52 min
Materiał zebrany w ciągu 9 miesięcy ukazuje narodowowyzwoleńczą walkę Czeczenów, która zapoczątkowana w 1994 roku coraz częściej postrzegana jest przez pryzmat terroryzmu. Autorzy filmu starają się ukazać hipokryzję przywódców państw Zachodu oraz Putina, którzy wpisują wojnę w Czeczenii w ramy ogólnoświatowej wojny z terroryzmem - podejście o tyle krzywdzące, iż bazujące na ludzkim strachu oraz krzywdzie niewinnych osób.

Zapach raju
(The smell of paradise)
Angielskie napisy
Czas trwania: 50 min
Realizatorzy zabierają widzów w fascynującą wyprawę do Pakistanu, Afganistanu, Czeczenii, Iraku i Kataru. Ten swoisty film drogi ukazuje zachodzące w świecie przemiany z punktu widzenia ludzi wychowanych i głęboko tkwiących w kulturze islamu. Dzięki dokumentowi możemy przekonać się, czy także codzienność jego bohaterów zmienia się, oraz w jaki sposób muzułmanie postrzegają dzisiaj samych siebie po tragedii 11.09.2001 r. Dowiadujemy się także, jak tradycjonaliści czy wspólnoty feudalne przyswajają nowoczesne trendy płynące z Zachodu. Autorzy filmu starają się ponadto ocenić i przewidzieć, czy islam i Zachód nieuchronnie zmierzają do konfliktu.


Uwaga: Okupacja to festiwal jednego dnia o zasięgu ogólnopolskim. 26 kwietna o godzinie 19.00 w 43 miastach Polski odbędą się projekcje filmów, których tematyka związana jest z militarną okupacją oraz aktualną sytuacją w rejonach okupowanych, takich jak: Tybet, Palestyna, Irak, Afganistan, Czeczenia. Celem wydarzenia jest przede wszystkim edukacja dotycząca istniejących konfliktów, mechanizmów jakie nimi rządzą oraz efektów jakie wywierają na lokalne społeczności i społeczeństwo.

Festiwal będzie odbywał się w miejscowych kawiarniach, klubach i pubach, których managerowie przyłączyli się do akcji. Wstęp na projekcje jest bezpłatny.

Przy organizacji festiwalu działa 40 wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas i energię na rzecz szczytnej idei. Nie partycypują instytucjonalni sponsorzy, brak jest zewnętrznego finansowania. Pomysłodawcy nie opowiadają się za żadną ze stron, celem jest ogólnospołeczna edukacja dotycząca okupacji.

Festiwal ma za zadanie rzucić wyzwanie skostniałemu akademickiemu dyskursowi oraz zhierarchizowanej relacji Profesor – Student, w której narzuca się sposób myślenia i promuje „absolutyzm wiedzy”. Celem wydarzenia jest zachęcenie ludzi do wymiany opinii, poddawania w wątpliwość ogólnie przyjętej perspektywy i wniosków oraz dzielenia się własnymi poglądami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi okupacji ukazanych w filmach. W tym celu powstaje strona internetowa www.uwagaokupacja.pl, która będzie platformą wymiany wiedzy. Organizatorzy przewidują, że po filmie widzowie wrócą na stronę, aby każdy mógł podzielić się swoim zdaniem, przemyśleniami W dużej mierze chodzi też o rozbudzenie świadomości jak działają mechanizmy okupacyjne. Jaki wpływ wywiera ona na tożsamość narodową i kulturową społeczeństw, a nawet przyrodę i środowisko.

Pomysłodawcą festiwalu jest Tamir Halperin urodzony w Izraelu przed początkiem okupacji wschodniej części Jerozolimy, Zachodniego Brzegu i Gazy. Tam poznał realia okupacji, odbywając trzymiesięczną służbę wojskową i uczestnicząc w patrolach na terenach okupowanych. W wyniku tych zdarzeń postanowił nigdy więcej nie brać udziału w działaniach militarnych skierowanych przeciwko ludności Palestyńskiej, uznając, iż mają one wymiar zbrodni przeciwko ludzkości. Z powodu odmowy, dwa razy trafił za to do więzienia. Doświadczenia Tamira w Palestynie skłoniły go do poszukiwania rozwiązań dla różnych sytuacji konfliktowych na świecie.


Wtorek 26 kwietna, godzina 19.00
Stowarzyszenie Homo Faber