Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2011

Bookmark and Share

Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu w Lublinie

HF (2011-05-10)

Jak co roku, Lublin włącza się w obchody Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu. Tym razem organizatorzy zaplanowali poranną herbatę i kawę w Kawiarnio – Księgarni „Spółdzielnia”.

W programie wydarzenia:
- degustacja produktów pochodzących ze Sprawiedliwego Handlu;
- filmy promujące Sprawiedliwy Handel i etyczną konsumpcję;
- rozmowy nt. Sprawiedliwego Handlu.

W sobotę rano wolontariusze i wolontariuszki będą rozdawać w centrum Lublina materiały informacyjne nt. idei Sprawiedliwego Handlu oraz kupony na bezpłatną kawę lub herbatę dostępne w Księgarnio – Kawiarni „Spółdzielnia”.


14 maja 2011 r. miliony drobnych producentów, artystów, rzemieślników, rolników, handlowców oraz konsumentów będzie świętować Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Obchody tego dnia będą możliwe dzięki wsparciu przedsiębiorców, konsumentów, polityków, mediów, organizacji pozarządowych oraz 100 tys. wolontariuszy.

W 2011 r., Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu będzie obchodzony pod hasłem HANDEL DLA LUDZI –Sprawiedliwy Handel częścią twojego świata (TRADE FOR PEOPLE – Fair Trade your world).
Powyższe hasło wyraża głęboką wiarę, że handel oraz konsumpcja powinny stawiać na pierwszym miejscu ludzi i środowisko naturalne. Hasło HANDEL DLA LUDZI odnosi się przede wszystkim do zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Ponad pięćdziesięcioletnie doświadczenie światowego ruchu Sprawiedliwego Handlu pokazuje, że handel jest najskuteczniejszym narzędziem walki z ubóstwem – może on zmieniać życie jednostek oraz całych społeczności.
Wezwanie Sprawiedliwy Handel częścią twojego świata dotyczy odpowiedzialnej konsumpcji. Ma ono zachęcić:
- konsumentów – do nabywania produktów Sprawiedliwego Handlu podczas codziennych zakupów,
- przedsiębiorstwa – do włączenia produktów Sprawiedliwego do swoich polityk zakupowych,
- rządy państw oraz samorządy lokalne – do włączenia produktów Sprawiedliwego Handlu do realizowanych zamówień publicznych.

Fair Trade jest modelem handlu, który opłaca się nam wszystkim – począwszy od producentów, a skończywszy na konsumentach.

Wydarzenie nieprzypadkowo odbywa się w Kawiarnio – Księgarni „Spółdzielnia”. Lokal ten działa przy Regionalnym Centrum Ekonomii Społecznej Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Lublinie, w ramach partnerstwa między Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną „Cztery Pory Roku”, UNDP i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. To innowacyjne przedsięwzięcie z zakresu ekonomii społecznej, prowadzone przez członków i członkinie spółdzielni socjalnej, powstało by promować narzędzia ekonomii społecznej w przeciwdziałaniu wykluczeniu. Miejsce to, w ramach współpracy z agendą ONZ ds. rozwoju, aktywnie uczestniczy w działaniach wspierających zrównoważony rozwój, prawa człowieka, edukację globalną czy ekologię. Dążąc do urzeczywistnienia Milenijnych Celów Rozwoju, UNDP realizuję działania, które do 2015 roku mają między innymi: zmniejszyć skrajne ubóstwo i głód, promować równość kobiet i mężczyzn czy zapewnić stan równowagi ekologicznej środowiska.
W lokalu codziennie można napić się doskonałej kawy i herbaty pochodzącej ze Sprawiedliwego Handlu.


14 maja 2011 r.
Godz. 10.00 – 12.00 / Kawiarnio – Księgarnia „Spółdzielnia”, ul. Peowiaków 11

Organizatorzy:
Kawiarnio – Księgarnia „Spółdzielnia”
Towarzystwo dla Natury i Człowieka
Stowarzyszenie Homo Faber
Przestrzeń Działań Twórczych „Tektura”
Lubelska Grupa Amnesty International