Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2011

Bookmark and Share

List otwarty ws. Transeuropy

HF (2011-06-06)

Lublin, dnia 30 maja 2011 r.


Rektor KUL
Jego Magnificencja
Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk


Z niepokojem i zasmuceniem przyjmujemy informacje o wypowiedziach niektórych pracowników naukowych KUL dotyczących zakończonego właśnie w Lublinie Międzynarodowego Festiwalu Transeuropa – festiwalu promującego idee praw człowieka i poszanowania tych praw. Jego lubelska edycja poświęcona była prawom kobiet, mniejszości seksualnych, narodowych i etnicznych, a także kwestiom ekologii i wolności sztuki.

Tymczasem zdaniem Pana dr. Marka Czachorowskiego był to „festiwal sodomitów” i „sodomski maraton”, na który „udały się zastępy sodomitów”. Słowa te są tym bardziej zdumiewające, gdy ma się świadomość zainteresowań naukowych Pana doktora (m.in. jak czytamy na stronie KUL – „etyka seksualna, zwłaszcza zagadnienia antykoncepcji, rozwodów, homoseksualizmu, pedagogika seksualna; feminizm”). Nazywając zatem bohaterów i uczestników festiwalu „sodomitami” nie tylko jest oszczerczy, ale zdradza przy tym niekompetencję w dziedzinie swoich badań.

Z kolei Pan dr Andrzej Juros nazwał zorganizowanie wystawy „Madonny” Katarzyny Hołdy w lubelskiej Galerii Labirynt (dodać należy, że skargę wniósł zanim wystawa została otwarta, z czego wynika, że nie miał możliwości jej obejrzeć) – świadomą prowokacją posiadającą znamiona przestępstwa, która swoim przesłaniem, treścią „jest przedłużeniem zbrodniczych działań wobec Błogosławionego Jana Pawła II”, a nawet więcej – „jest przedłużeniem zbrodniczego zamachu”. To są przecież interpretacje trudne do racjonalnego uzasadnienia.

Pan dr Marek Czachorowski opinię o festiwalu wyraził na antenie Radia Maryja, natomiast Pan dr Andrzej Juros w skardze adresowanej do Prezydenta Miasta Lublin (przesłanej do wiadomości radnych miejskich, prokuratury, redakcji „Gazety Polskiej” i „Naszego Dziennika”). Opinie tego ostatniego przedostały się do mediów.

Wyżej przytoczone wypowiedzi stanowią przykłady typowej „mowy nienawiści” – są agresywne i obraźliwe. Dotyczą nie tylko przedstawianych podczas festiwalu treści, jego twórców i organizatorów, ale również odbiorców i uczestników. Warto nadmienić, że wśród tych drugich znaleźli się m.in. inni pracownicy KUL.

Ubolewamy, że takie wypowiedzi pochodzą od pracowników naukowych KUL, uczelni o wielkich tradycjach, jak również, że były to w istocie jedyne ataki na zorganizowany w Lublinie festiwal. Mamy nadzieję, że nie jest to wyraz oficjalnego stanowiska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w sprawie festiwalu. Wypowiedzi cytowanych uczonych nie tylko dalekie są od chrześcijańskiego systemu wartości poszanowania bliźniego, który przecież zbieżny jest z przyjętymi w tej części Europy standardami poszanowania praw człowieka, ale również godzą w Statut KUL i ustawę o szkolnictwie wyższym.
Z przykrością także zauważamy, że uczeni KUL – Pan dr M. Czachorowski i Pan dr A. Juros na co dzień przecież pracujący z młodzieżą, być może również w warunkach akademickich przekazują podobne opinie i treści, zupełnie odstające nie tylko od przyjętych standardów, ale również stanu współczesnej wiedzy. Przytaczane powyżej słowa z całą pewnością nie są godne nauczyciela akademickiego żadnej wyższej uczelni w Polsce, tym bardziej katolickiej.

Apelujemy więc o wnikliwą analizę działań i oficjalnych wypowiedzi wspomnianych pracowników naukowych KUL i wyciągnięcie względem nich odpowiednich konsekwencji.

W imieniu organizatorów, współorganizatorów i uczestników Festiwalu Transeuropa:
- Rafał Czekaj (Krytyka Polityczna, Klub w Lublinie)
- Anna Dąbrowska (Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin)
- dr Joanna Hołda (Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych)
- dr Tomasz Kitliński (Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Lublin)
- Magdalena Linkowska (Galeria Labirynt, Lublin)
- Szymon Pietrasiewicz (Przestrzeń Inicjatyw Twórczych Tektura, Lublin)
- Piotr Skrzypczak (Stowarzyszenie Homo Faber, Lublin)


Do wiadomości: mediów; Kampanii Przeciw Homofobii, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; Indeksu 73Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
~Hanna - 2011-06-06
podpisuję się pod listem obiema rękami
Hanna Szewczyk (Instytut Anglistyki UMCS, Lublin)