Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2012

Bookmark and Share

Pogromcy mitów

Anna Dąbrowska (2012-05-29)

Konkurs edukacyjny "Pogromcy mitów" (realizowany w ramach projektu "Raport mniejszości" i poświęcony badaniu języka wrogości i mowie nienawiści w polskim Internecie) skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej, a jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na problem wirtualnej agresji wobec mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych i seksualnych. To problem, który od ponad roku monitorujemy, a któremu – dzięki działaniom edukacyjnym – chcielibyśmy także zapobiegać. 

 
Punktem wyjścia dla konkursu, polegającego na demitologizowaniu przez uczniów (indywidualnie bądź w grupach) negatywnych stereotypów utrwalanych poprzez język niechęci, będą wyniki pomiarów języka wrogości na pięciu lokalnych forach internetowych.
Uczestnicy akcji (uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Wrocławia, Lublina, Radomia, Oświęcimia i Łomży) otrzymają zbudowaną na podstawie monitoringu forów internetowych listę problemów dotyczących mniejszości (na potrzeby projektu nazywanych „mitami”), stanowiących tematy prac konkursowych. Zadanie konkursowe polegać będzie na nakręceniu krótkiego filmu (dowolnym narzędziem – może być to telefon komórkowy, aparat cyfrowy z funkcją kamery lub kamera), prezentującego proces weryfikacji danego „mitu” (np. wizytę w Urzędzie Pracy w celu sprawdzenia informacji dotyczących wysokości zasiłków dla bezrobotnych Czeczenów mieszkających w Łomży jako weryfikację mitu: „Czeczeńcy mają wyższe zasiłki niż Polacy, żyją na koszt państwa”). Nad pracami uczniów czuwać będą koordynatorzy zaangażowani w lokalne badania "Raportu mniejszości".
 
Mamy nadzieję, że dzięki konkursowi młodzież zainteresuje się tematyką antydyskryminacyjną oraz zagadnieniami dotyczącymi wyzwań społeczeństwa wielokulturowego. Założeniem programu edukacyjnego jest ponadto uwrażliwienie na sprawy przedstawicieli mniejszości, będących członkami lokalnych społeczności, a także rozwijanie kompetencji w zakresie zdobywania i weryfikowania informacji.
Zobacz także

Raport mniejszości (Projekty)

Debata o mowie nienawiści w internecie (Aktualności)

Raport mniejszości jest unikatowym w skali Europy projektem badawczym poświęconym zagadnieniom równości i tolerancji. Również konkurs "Pogromcy mitów" jest innowacyjnym działaniem edukacyjnym, do udziału w którym serdecznie zachęcamy! 

 

Warunki zgłoszenia


Harmonogram akcji:
 
1-15 czerwca 2012 r. - etap zgłaszania uczestnictwa - formularz zgłoszeniowy
 
18 czerwca-16 lipca 2012 r. - etap nadsyłania prac
 
wrzesień 2012 r. - ogłoszenie wynikówKomentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy