Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2013

Bookmark and Share

Lublin w Raporcie Integracji

Anna Dąbrowska (2013-10-01)

Stowarzyszenie Homo Faber i Miasto Lublin chwaleni w najnowszym raporcie na temat działań w zakresie integracji cudzoziemców w latach 2007-12. Raport "Ewaluacja i ocena skuteczności i działań prowadzonych w Polsce przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu Integracyjnego w latach 2007-2012" autorstwa ekspertów i ekspertek z Instytutu Studiów Migracyjnych został zaprezentowany oficjalnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 30 września 2013 r.

Przez blisko dziewięć miesięcy trwała analiza projektów realizowanych w Polsce dzięki skierowanych na wsparcie i integracje cudzoziemców. Warto nadmienić, że Europejski Fundusz Integracyjny od początku swojego istnienia projektuje tak naprawdę politykę integracyjną w Polsce. Był (i pozostaje) swoistym laboratorium skutecznych metod integracji; dzięki działaniom instytucji i organizacji, które Fundusz finansował, przez kilka lat poprzez doświadczenie sprawdzano, jakie działania w zakresie integracji są skuteczne i co warto powtarzać i wdrażać. Z drugiej strony organizacje zajmujące się kwestiami integracji rozwinęły się i zdobyły nowe doświadczenia, a urzędnicy i urzędniczki rozpoznali nowe grupy docelowe i ich potrzeby, co pomogło w określeniu priorytetów dla polityki państwa.
To co niezwykle cieszy przy okazji raportu i spotkania w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej to oddzielny rozdział poświęcony Lublinowi jako dobremu przykładowi.

Anna Dąbrowska, Homo Faber: Szczególne wyróżnienie Lublina jest znakiem, że praca wielu środowisk zebrana przy okazji miejskiego projektu "Lublin4all" przynosi efekty. Za tym sukcesem nie stoją tylko doświadczone organizacje pozarządowe, ale konkretni urzędnicy i urzędniczki. Doświadczenie pokazuje, że współpraca organizacji społecznych z władzą lokalną jest nie tylko możliwa ale wręcz niezbędna dla skutecznej inetgracji.
 
I cytat z Raportu: Wnioski z przeprowadzonych badań wskazują, że organizacje pozarządowe w Lublinie zbudowały różnorodną ofertę skierowaną do środowiska migrantów . Chociaż nie stanowi ona jeszcze spójnej całości, a niektóre jej elementy powielają lub nie korespondują ze sobą w sposób efektywny, to należy uważać, że dokonania lubelskich organizacji we współpracy z urzędem miasta są szczególnym przykładem tworzenia profesjonalnych rozwiązań na rzecz integracji migrantów na wielu płaszczyznach.

Cały Raport jest dostępny w formie elektronicznej tutaj.
a w wersji papierowej w Kawiarni Kawka (ul. Okopowa 9 i 1/2).Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy