Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2014

Bookmark and Share

Drugie międzysektorowe forum robocze dot. lokalnych polityk migracyjnych

Anna Dąbrowska (2014-02-06)

W dniach 21 - 23 marca 2014 roku odbędzie się w Lublinie Drugie międzysektorowe forum robocze dot. lokalnych polityk migracyjnych.

Celem forum jest wsparcie dla tworzenia nowoczesnych i otwartych polityk integracji imigrantów na poziomie lokalnym w Polsce w oparciu o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej.
Projekt realizowany jest przez Fundację Inna Przestrzeń, Stowarzyszenie Interkulturalni pl oraz Stowarzyszenie Homo Faber we współpracy z urzędami miast: Krakowa, Lublina i Warszawy.


Honorowy Patronat nad Forum objął Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.


Zasady forum:
-> forum ma charakter roboczy: jego uczestnicy i uczestniczki pracując w niewielkich grupach wypracowują konkretne plany działań i rekomendacje w ramach grup roboczych forum,
-> aktywny udział każdego uczestnika/uczestniczki - do udziału w forum zapraszamy przedstawicieli/lki diaspor migranckich, ekspertów/tki, decydentów/tki i praktyków/czki - każdy uczestnik/czka ma konkretny, merytoryczny wkład w forum,Grupy robocze:

1. Oferta miast dla studentów/studentek
-> programy integracji (oprowadzanie po domu; pakiety powitalne; wychowawcy/opiekunowie na uczelniach)
-> współpraca z biznesem (jak inne miasta wykorzystują swój międzynarodowy potencjał studentów zagranicznych)
-> pozyskiwanie studentów/ek z zagranicy

2. Rynek pracy (legalny i nielegalny)
-> wsparcie osób w nielegalnym sektorze
-> wsparcie instytucji rynku pracy
-> cudzoziemcy-inwestorzy/rki / - pozyskiwanie cudzoziemców przez miasta w Polsce

3. Edukacja dzieci cudzoziemskich
-> uzupełnianie edukacji (na poziomie podstawowym) dla młodzieży i dorosłych; kwestia dostosowania kulturowego
-> gaszenie pożarów czy budowanie szkoły wielokulturowej (małe dzieci)

4. Metody aktywizacji migrantów/ek
-> jak wspierać organizacje migranckie, włączać je do głównego nurtu (z punktu widzenia społeczeństwa większościowego)
-> jak i w jakim obszarze wspierać liderów,
-> samoorganizacja migrantów, wspólne inicjatywy środowisk migranckich, platformy współpracy z udziałem środowisk migranckich,

5. Działania na rzecz społeczeństwa przyjmującego/społeczności lokalnej
-> jakie działania, jakiej jakości - ewaluacja działań, które były robione do tej pory (także ze środków EFI, EFU)
-> do kogo?
-> co i jak mówimy o cudzoziemcach/kach

6. Ewaluacja integracji na poziomie miast
-> wprowadzenie i dyskusja na temat narzędzia Indeks Miast Międzykulturowych Rady Europy
-> jak ewaluować działalność integracyjną na poziomie instytucji i organizacji,
-> zróżnicowanie miejskich strategii integracji migrantów ze względu na specifikę miast,
-> Miasta Otwarte - miejskie praktyki integracji w Polsce
-> ilu jest migrantów w polskich miastach? wyzwania przed badaniami nad migracjami


Rejestracja:

Formularz zgłoszeniowy

Tremin zgłoszeń do 24 lutego 2014
Z powodu ogromnego zainteresowania informujemy, że liczba miejsc na Forum jest ograniczona; rekomendujemy zgłaszanie się po jednej osobie z organizacji. Kontakt:
forum@hf.org.pl