Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2014

Bookmark and Share

Miejskie Polityki Migracyjne - rekomendacje

Anna Dąbrowska (2014-04-16)

Przedstawiamy rekomendacje i teksty powstałe w podczas międzysektorowych forów roboczych w Krakowie (25-27 października 2013), Lublinie (21-23 marca 2014) i Warszawie (wiosna/lato 2014 - pojawią się po forum) w ramach projektu Miejskie Polityki Migracyjne.
 

Rekomendacje grup pracujących na Drugim Międzysektorowym Forum Roboczym dotyczącym miejskich polityk migracyjnych. 21-23 marca 2014, Lublin. 

1. Oferta miast dla studentów/studentek - plik
2. Rynek pracy (legalny i nielegalny) - plik
3. Edukacja dzieci cudzoziemskich - plik
4. Metody aktywizacji migrantów/ek - plik
5. Działania na rzecz społeczeństwa przyjmującego/społeczności lokalnej - plik
6. Ewaluacja integracji na poziomie miast - plik

Rekomendacje grup pracujących na Pierwszym Międzysektorowym Forum Roboczym dotyczącym miejskich polityk migracyjnych. 25-27 października 2013, Kraków.

Rekomendacje - plik

"Platforma dla migrantów" - tekst, który jest efektem pracy grupy zajmującej się stworzeniem platformy internetowej w ramach projektu Miejskie Polityki Migracyjne - plik

Załącznik do rekomendacji jednej z grup pracujących w Krakowie (Prawo i praktyka) - (Docelowe) zadania samorządu dotyczące imigracji - plik

"Miasta Otwarte" - opis akcji i wyróżnionych praktyk miejskich - plik