Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2014

Bookmark and Share

Budżet Obywatelski i uchodźcy - wniosek złożony

Anna Dąbrowska (2014-06-25)

Adam Makaev, autor pomysłu.
Fot. Marta Sienkiewicz
Więcej fotek w galerii
Zawróćmy wrony z Wrońskiej

Uchodźcy z Ośrodka dla Cudzoziemców w Lublinie przygotowali wniosek do Budżetu Obywatelskiego.Dziś w Biurze Obsługi Mieszkańców został złożony wniosek do Budżetu Obywatelskiego przygotowany przez mieszkańców Ośrodka dla Cudzoziemców w Lublinie w porozumieniu i za poparciem mieszkańców Bronowic. Projekt „Zawróćmy wrony z Wrońskiej” zakłada wyremontowanie końcowego odcinka ulicy, który nie został objęty modernizacją przeprowadzoną w 2008 r.

"Ulica Wrońska to miejsce kojarzące się mieszkańcom Lublina ze zdegradowaną częścią miasta. Mieszczą się tu budynki socjalne, Ośrodek dla Cudzoziemców, oraz kilka bloków spółdzielczych. Obok znajduje się Szkoła Podstawowa nr 31. Często mówi się, że tu „wrony zawracają”. Jednak tak wcale być nie musi. To wbrew pozorom miejsce wydarzeń artystycznych i społecznych. Jednak infrastruktura drogowa wymaga zdecydowanej poprawy." - napisali w swoim wniosku.

Pomysł zrodził się podczas spotkań informacyjnych dotyczących Budżetu Obywatelskiego, które zorganizowało Stowarzyszenie Homo Faber w porozumieniu z Urzędem Miasta Lublin i Urzędem ds Cudzoziemców.

I już!
Fot. Marta Sienkiewicz
Więcej fotek w galerii
- Do tej pory działania kierowane do osób mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców były działaniami do wewnątrz - miały służyć TYLKO cudzoziemcom. Uznałam, że formuła Budżetu Obywatelskiego stwarza szansę, aby cudzoziemcy/ki nie tylko się zaktywizowali, ale wyszli na zewnątrz, przyjrzeli się swojej najbliższej okolicy i zaproponowali działanie dla innych. Z drugiej strony ujrzenie Ośrodka jako części składowej dzielnicy i miasta to ważny krok ku integracji. - Anna Dąbrowska (Homo Faber)

Liderem społeczności czeczeńskiej jest Adam Makaev, który nie tylko padł na pomysł z remontem ulicy Wrońskiej, ale przekonał mieszkańców dzielnicy do tej inicjatywy i… zebrał 40 podpisów poparcia.

- Trzeba pomóc ludziom. Przez Wrońską chodzą dzieci do szkoły, przyjeżdżają ludzie do pracy, po mieszkające w okolicy osoby z niepełnosprawnością przyjeżdża bus… To ma być dla nich. - mówi Adam Makaev, autor pomysłu. W Lublinie mieszka od 2005 roku. - Jeśli wygramy, będzie to trochę moja droga - śmieje się.

- Przyświeca nam idea łączenia grup i środowisk. Chcieliśmy stworzyć sytuację, w której mieszkańcy-migranci/tki mówią do swoich sąsiadów/ek "my, mieszkańcy/ki ośrodka, chcemy coś zrobić dla dzielnicy, w której mieszkamy, i możemy zrobić to razem”. - Anna Dąbrowska (Homo Faber)

Działania Stowarzyszenia od początku były wspierane przez Urząd Miasta Lublin.

- Praca z mieszkańcami Ośrodka dla Cudzoziemców to dla Urzędu Miasta okazja, by w praktyce sprawdzić przygotowanie do wychodzenia do społeczności, z którymi do tej pory nie pracowaliśmy. Na pewno będziemy z tego doświadczenia korzystać, nie tylko przygotowując się do kolejnych edycji budżetu obywatelskiego. - mówi Anna Szadkowska-Ciężka z Urzędu Miasta Lublin. -Włączanie mieszkających w Lublinie przedstawicieli i przedstawicielek mniejszości to jeden z filarów budowanego przez nas od ponad dwóch lat systemu zarządzania różnorodnością kulturową w Lublinie. To historyczny moment - Lublin nie tylko po raz pierwszy realizuje budżet obywatelski, lecz również od samego początku - dzięki zaproszeniu Stowarzyszenia Homo Faber - dba o zaangażowanie tych grup mieszkańców, do których wcześniej nie wychodziliśmy z bezpośrednimi działaniami. - mówi Anna Szadkowska-Ciężka z lubelskiego Ratusza.

Co dalej?

Przez okres wakacji będzie trwało sprawdzanie wniosków pod kątem zgodności z formalnymi wymogami Budżetu Obywatelskiego. Te, które pomyślnie przejdą weryfikację formalno-prawną, przejdą do głosowania. Lista zostanie ogłoszona 29 sierpnia. Przez niemalże cały wrzesień będzie trwała kampania zachęcająca do oddania głosu na konkretne projekty. Głosowanie odbywać się będzie w dniach 24 września - 7 października. Wygrane projekty będą realizowane w 2015 roku.
***

W tym roku po raz pierwszy w Lublinie wystartował Budżet Obywatelski. Na inicjatywy mieszkańców i mieszkanek Urząd Miasta przeznaczył 10 milionów złotych ze swojego budżetu.