Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2014

Bookmark and Share

Trzecie międzysektorowe forum robocze dot. lokalnych polityk migracyjnych

Anna Dąbrowska (2014-08-04)

Forum odbędzie się już 18-21 września - zachęcamy do udziału - szczególnie przedstawicieli/lek diaspor migranckich i instytucji, które zajmują się kwestiami imigracji.
Trzecie Forum stanowić będzie podsumowanie prac dotychczasowych forów i jednocześnie - mamy nadzieję - będzie także autentycznym Forum Migrantów i Migrantek.

Zasady forum:

Forum ma charakter roboczy: jego uczestnicy i uczestniczki pracując w niewielkich grupach wypracowują konkretne plany działań i rekomendacje w ramach grup roboczych forum. Do udziału w forum zostali zaproszeni przedstawiciele/lki diaspor migranckich, ekspertów/ek, decydentów/ek i praktyków/praktyczek - każdy uczestnik/uczestniczka ma konkretny, merytoryczny wkład w forum.

Celami forum są:
• wsparcie dla tworzenia nowoczesnych i otwartych polityk integracji imigrantów/ek na poziomie lokalnym w Polsce w oparciu o praktyczne doświadczenia współpracy międzysektorowej;
• wsparcie dla współpracy między środowiskami imigrantów/ek w Polsce oraz dla wspólnego zabierania głosu w sprawach kluczowych dla imigrantów/ek.

W ramach III Forum planujemy:
- podsumowanie rezultatów działań zainicjowanych w ramach dwóch poprzednich forów,
- realizację wydarzeń społeczno-kulturalnych tworzonych przez środowiska migranckie z różnych miast Polski,
- prezentacje działalności społeczności migranckich i innych środowisk działających na rzecz integracji imigrantów/ek.

W ramach budżetu projektu istnieje możliwość pokrycia kosztów udziału w konferencji (podróż, nocleg).
Rejestracja_____________

LOKALNE MIĘDZYSEKTOROWE POLITYKI NA RZECZ INTEGRACJI IMIGRANTÓW.
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Projekt LOKALNE POLITYKI MIGRACYJNE - MIĘDZYNARODOWA WYMIANA DOŚWIADCZEŃ W ZARZĄDZANIU MIGRACJAMI W MIASTACH
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz budżetu państwa. Wyłączna odpowiedzialność spoczywa na autorze. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy