Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2014

Bookmark and Share

Anna Dąbrowska (2014-08-04)


Szkolenie dla trenerów i trenerek z zakresu rozwijania wrażliwości międzykulturowej


Kolejny nabór!

Warsztaty poprowadzą Ewa Bajbak i Anna Dąbrowska*


Warsztat przeznaczony jest dla wolontariuszy/ek, pracowników/nic organizacji pozarządowych, instytucji publicznych zajmujących się prowadzeniem szkoleń antydyskryminacyjnych oraz szkoleń z zakresu wrażliwości kulturowej. Skierowany jest do osób chcących podnieść swoje kompetencje trenerskie. Na warsztat mogą się zgłosić maksymalnie dwie osoby z jednej organizacji.

Edukacja międzykulturowa łączy w sobie elementy edukacji antydyskryminacyjnej, wzajemnego poszanowania, budowania współpracy, zachowania sprawiedliwości oraz doceniania godności ludzkiej. Jej głównymi celami są uświadomienie sobie wpływu własnej kultury na postrzeganie otaczającego nas świata oraz wykształcenie otwartości na inność/ odmienność ku wzajemnemu zbliżeniu. Prowadzi również do rozbudzania świadomości własnego dziedzictwa kulturowego Edukacja międzykulturowa może zmieniać postawy i pomagać rozwiązywać konflikty.

Główne obszary tematyczne szkolenia dot. zrozumienia mechanizmów dyskryminacji, poszerzania świadomości o działaniach antydyskryminacyjnych oraz pogłębienia własnej wrażliwości międzykulturowej.


Podczas szkolenia dowiesz się:
- jak ważna jest tożsamość
- na czym polega dyskryminacja i jak można jej przeciwdziałać
- czym jest wrażliwość międzykulturowa i jak ją kształtować
ponadto: uzupełnisz swój narzędziownik trenerski

Szkolenie obejmuje ok. 25 godzin zegarowych. Będzie prowadzone metodami aktywnymi angażującymi osoby uczestniczące.

Dla kogo?
Szkolenie jest bezpłatne, ma charakter otwarty, kierowane jest do osób pracujących w obszarze edukacji również pozaformalnej i aktywnych w działalności pozarządowej.

Gdzie?
Akademickie Centrum Kultury “Chatka Żaka” w Lublinie, ul. Radziszewskiego 16

Kiedy?
29, 30, 31 sierpnia 2014 (piątek, sobota i niedziela)
- piątek 10-16 z godzinną przerwą obiadową od 13 do 14
- sobota 09-17 z godzinną przerwą obiadową od 13 do 14
- niedziela 10-16 z godzinną przerwą obiadową od 13 do 14

Jak?
Grupa szkoleniowa liczy maksymalnie 15 osób.


Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy i otrzymać potwierdzenie wraz ze szczegółowymi informacjami.
Zgłoszenia przyjmujemy do 17 sierpnia 2014.

__________________________________

Anna Dąbrowska - absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Kursu Trenerskiego STOP. Pracuje w stowarzyszeniu Homo Faber w programie Międzykulturowość. Trenerka, prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, mowy nienawiści.

Ewa Bajbak - absolwentka filologii orientalnej o specjalności arabistyka, Kursu Trenerskiego STOP. Pracuje w przedsiębiorstwie produckcyjnym zajmując się handlem międzynarodowym. Trenerka prowadzi szkolenia w zakresie antydyskryminacji, edukacji międzykulturowej oraz kręgu kultury arabsko-muzułmańskiej.


Warsztaty odbywają się w ramach projektu "Lublin dla wszystkich" realizowanego przez Urząd Miasta Lublin.