Bookmark and Share

Aleksandra GulińskaAleksandra Gulińska
Więcej fotek w galerii


Zawodowo zajmuję się kwestiami integracji uchodźców. Pracowałam w sektorze pozarządowym i administracji rządowej.
Przez wiele lat zajmowałam się także edukacją międzykulturową i badaniami społecznymi (jakościowymi). Koordynowałam projekty dotyczące historii osiedlania Romów oraz działania edukacyjne związane z mniejszościami żydowską i ukraińską (m.in. dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN").
W HF od 2005 r. W latach 2008 -2017 (z przerwą) w zarządzie stowarzyszenia. W bieżącą pracę byłam zaangażowana do 2015 roku.


Kontakt ola.gulinska@hf.org.pl