Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2015

Bookmark and Share

I zjazd Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych przeciwko handlowi ludźmi

Anna Dąbrowska (2015-02-06)

Stowarzyszenie Homo Faber zostało zaproszone do Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi. Jesteśmy jedną z czternastu organizacji, które do niej przystąpiły.

Celami sieci jest utworzenie branżowej wysokospecjalistycznej sieci organizacji przeciwdziałających handlowi ludźmi, w celu poprawy jakości i efektywności ich pracy, profesjonalizacji działań, aby w efekcie mogły być partnerem instytucji publicznych i organów ścigania we wspólnych działaniach. 

Sieć powstała z inicjatywy Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada oraz Stowarzyszenia "Po-MOC" dla kobiet i dzieci im. Marii Niepokalanej, Fundacji Dzieci Niczyje, Stowarzyszenia Edukacji Społacznej i Prawnej "Ius et Ratio", Stowarzyszenia Interwencji Prawnej i Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.