Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2015

Bookmark and Share

HF w Wojewódzkim Zespole ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

AD (2015-06-11)

Stowarzyszenie Homo Faber dołączyło do powstałego jesienią zeszłego roku Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Rekomendowała nas Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu "La Strada". 
 
Celem zespołu jest stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy podmiotami zaangazowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz usprawnienie działalności prewencyjnej, wspracia i reintegracji osób pokrzywdzonych. 

W skład Zespołu powołani zostali przedstawiciele róznych instytucji publicznych: policji, prokuratury, sądków, kuratorium oświaty, osrodków pomocy społecznej i ośrodków onterwencji kryzysowej a także organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego. 

Osobą oddelegowaną z ramienia Homo Faber jest Anna Dąbrowska

Przypominamy, że Homo Faber jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych Przeciwko Handlowi Ludźmi koordynowanej przez Fundację La Strada.