Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2015

Bookmark and Share

Witamy w Lublinie 3

Anna Dąbrowska (2016-01-11)

Witamy w Lublinie od 7 lat. Kiedy zaczynaliśmy, w Lublinie uczyło się 878 studentów/ek z zagranicy. Dziś jest ich wielokrotnie więcej, podobnie jak cudzoziemców/ek, którzy przyjeżdżają do miasta, aby tu żyć, pracować, wychowywać dzieci. Wiele się od 2009 roku wydarzyło dobrego: powstał Punkt Pomocowy dla Cudzoziemców w Biurze Obsługi Mieszkańców, Grupa Wsparcia Integracji kierowana przez Kancelarię Prezydenat Maista a skupiająca osoby działające na rzecz integracji migrantów/ek. Wyspecjalizowały się organizacje udzielające wsparcia. Zaktywizowały grupy skupiające mniejszości.

My także wiele się przez ten czas nauczyliśmy. Wciąż witamy w Lublinie. Oprowadzamy po nim, opowiadamy, jak tu żyć. Zajmujemy się pierwszymi krokami. Żeby ułatwić start.

Zobacz, jakie zaplanowałyśmy działania, dla kogo.