Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2016

Bookmark and Share

Nie godzimy się na publiczne ataki - APEL

HF (2016-02-11)

Apel organizacji pozarządowych

My, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji działających na rzecz społeczeństwa otwartego, wolnego od wszelkich form dyskryminacji, m.in. ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, wyznawaną religię lub bezwyznaniowość, niepełnosprawność, orientację seksualną, wyrażamy nasze oburzenie i stanowczy protest wobec nasilających się ataków przeciwko osobom i stowarzyszeniom przeciwdziałającym w naszym kraju ksenofobii, rasizmowi, antysemityzmowi, homofobii oraz innym formom nienawiści. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni i zaniepokojone także tym, że przemoc i ataki mają niejednokrotnie charakter seksistowski i są używane z wykorzystaniem stereotypów społecznych uderzających głównie w kobiety.

Nie możemy pozostać obojętni wobec publicznych gróźb i prób zastraszania, które dotknęły w ostatnich dniach nasze Koleżanki i naszych Kolegów:
– Dariusza Paczkowskiego, kierującego Fundacją Klamra, od lat przeciwstawiającego się zalewającej nasz kraj brunatnej fali skrajnego nacjonalizmu, któremu dziś na internetowych forach grozi się fizyczną eliminacją, a w pobliżu miejscu jego zamieszkania rozwiesza się „listy gończe” za nim i niszczy jego mienie;
– Joannę Grabarczyk, koordynatorkę kampanii HejtStop Stowarzyszenia Projekt: Polska, która w odwecie za zgłoszenie do organów wymiaru sprawiedliwości skandalicznego, wzywającego do nienawiści i samosądów wpisu Mariusza Pudzianowskiego na Facebooku od kilku dni jest obrażana i atakowana , m.in. z wykorzystaniem etykietki „antypolonizmu” i haseł antysemickich;
– Stowarzyszenie Lambda Warszawa, do którego siedziby kilka dni temu próbowano się włamać, pozostawiając na drzwiach wejściowych neonazistowskie i homofobiczne napisy, zrywając i podpalając umieszczony tam plakat.
Oczekujemy, że instytucje państwowe strzegące porządku, praworządności i bezpieczeństwa obywateli – a więc przede wszystkim policja, prokuratura oraz inne organy wymiaru sprawiedliwości – jak najszybciej zidentyfikują, ujmą i ukarzą sprawców tych ataków. Zwracamy się do Komendanta Głównego Policji, Prokuratora Generalnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o objęcie takich groźnych dla ładu społecznego wydarzeń szczególnym zainteresowaniem.
Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli o reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji, ksenofobii i nienawiści, o czynne przeciwstawianie się wszelkim słowom i czynom, które godzą w godność drugiego człowieka i zagrażają jego bezpieczeństwu.
Wyrażamy naszą solidarność z tymi, którzy stali się ostatnio obiektami ataków, a także ze wszystkimi wspierającymi ich obywatelskie inicjatywy. Deklarujemy, że będziemy nadal działać na rzecz Polski demokratycznej, sprawiedliwej, bezpiecznej i otwartej dla wszystkich ludzi.

Podpisani:
Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Amnesty International Polska
ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa
Centrum Praw Kobiet
Centrum Żydowskie w Oświęcimiu
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Fundacja Aktywności Lokalnej
Fundacja Autonomia
Fundacja eF kropka
Fundacja Feminoteka
Fundacja Generacja
Fundacja Inna Przestrzeń
Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Fundacja Klamra
Fundacja LGBT Business Forum
Fundacja MaMa
Fundacja My Pacjenci
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Fundacja "Phan Bde"
Fundacja „Pies Przewodnik”
Fundacja Pozytywnych Zmian
Fundacja Przestrzeń Kobiet
Fundacja Rodzić po Ludzku
Fundacja Strefa Kobiet
Fundacja Trans-Fuzja
Fundacja TUS
Fundacja Vis Maior
Fundacja Wolontariat Równości
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Kampania Przeciw Homofobii
Koalicja KARAT
Miłość Nie Wyklucza
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Queer UW
Ruch społeczny Hollaback! Polska
Społeczne Centrum Bez Barier
Spółdzielnia Socjalna WOLA
Stowarzyszenie Arteria
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie Kultura Równości
Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Victoria"
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Olsztynku
Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Oświatowa Stowarzyszenie Pro Humanum
Stowarzyszenie „SPOŁECZEŃSTWO FAIR” Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo
Stowarzyszenie WAGA
Stowarzyszenie Wspierania Psychoonkologii „Życie” w Kamiennej Górze Strefa Kobiet Szczecin
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Związek Nauczycielstwa Polskiego
Żydowskie Stowarzyszenie Czulent

Do wiadomości:
- Dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
- Inspektor Konrad Maj, Komendant Główny Policji
- Wojciech Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
- Andrzej Seremet, Prokurator Generalny


Treść apelu: http://ptpa.org.pl/public/files/Apel%20organizacji%20pozarządowych%2011%20lutego.pdf