Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2016

Bookmark and Share

Demakijaż - Pierwszy Festiwal Kina Kobiet

Anna Dąbrowska (2016-08-18)

Po co defi­­niować kobie­­cość, skoro można po prostu pokazać kobiety? Grube, chude, smutne, wesołe, z maki­­jażem i bez, na szpi­l­kach i w tram­p­kach, w hidżabie i w bikini. Dokładnie takie, jakie spoty­­kacie na co dzień i takie, których nie mieli­­­ście okazji jeszcze poznać.

Orga­­ni­­zu­­jemy  festiwal kina kobiet. Zoba­­czycie na nim filmy fabu­­larne i doku­­me­n­talne z całego świata, a w nich talent, siłę i dete­r­mi­­nację kobiet po obu stro­­nach kamery.

“Dema­­ki­­jaż” zmywa sztuczne obrazy kobiet, które widzimy w prasie, rekla­­mach, seria­­lach i filmach. To jedno­­wy­­mia­­rowy wizerunek, niepełny i daleki od rzeczy­­wi­­stości. Wystarczy, że wyjdziesz z domu na imprezę, spotkasz się z przy­­ja­­ció­ł­kami czy zjesz obiad u babci. Dostrze­­żesz wtedy o wiele bogatszy i bardziej zróż­ni­­co­­wany obraz kobie­­cości. To jeszcze nie wszystko! Co z kobie­­tami, które żyją w innych częściach świata, mają różne doświa­d­czenia, świa­­to­­po­­glądy czy wyznania? Będzie świetnie zoba­­czyć tę różno­­ro­d­ność w kinie.

Każde marzenie niesie ze sobą pewne wyzwa­­nia…. na przy­­kład fina­n­sowe. Potrzebne są pieniądze na orga­­ni­­zację “Dema­­ki­­jażu”. Wpłać 5, 10 lub 20 zł. Tyle kosz­tuje bilet do kina. W zamian obej­rzysz nie jeden, a kilka filmów. Dzięki Tobie wstęp na festiwal i imprezy towa­­rzy­­szące będzie darmowy dla wszy­st­kich.

Festiwal odbę­­dzie się w dniach 21-23 października 2016 roku w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12).