Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2017

Bookmark and Share

Informator dla migrantów i migrantek

Anna Dąbrowska (2016-10-25)

Informator dla migrantów i migrantek, który właśnie wydało Stowarzyszenie Homo Faber to zestaw najważniejszych informacji o życiu w Polsce i Lublinie skierowany do osób rozpoczynających życie w Lublinie. Znajdziesz tu informacje z zakresu prawa, pracy, szkolnictwa, zdrowia, czasu wolnego, transportu.
Wydany w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i ukraińskiej , bo nie wszyscy znają język polski, a na początku trudno jest poruszać się po mieście.

Jesteśmy grupą ludzi, która od 12 lat zajmuje się działaniami na rzecz praw człowieka. Jedną z naszych głównych aktywności jest przyglądanie się Lublinowi. Staramy się, aby w kontekście poszanowania praw i wolności człowieka było to dobre miejsce do życia. Także dla osób, które są w mieście nowe, nie mówią po polsku, nie znają zwyczajów ani polskiej kultury. Zależy nam, aby Lublin okazał im gościnność.

Witamy w Lublinie!


Do pobrania w wersji pdf:

     

Publikacja została objęta patronatem:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie
Urząd ds Cudzoziemców
Związek Ukraińców w Polsce

Redakcja: Anna Dąbrowska
Autorki tekstów: Joanna Bednarczyk, Anna Dąbrowska, Jolanta Prochowicz, Marta Sienkiewicz
Tłumaczenia: Marta Drabczuk, Elżbieta Drozdowska
Korekta: Joanna Bednarczyk, Anna Dąbrowska, Jolanta Prochowicz

Projekt graficzny: Amadeusz Targoński
Skład: Amadeusz Targoński
Rysunki: Anna Dąbrowska

Druk: Petit Skład - Druk - Oprawa
www.petit.lublin.pl


Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Lublin.

Druk Informatora jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa.
Wyłączna odpowiedzialność za treści zamieszczone w Informatorze spoczywa na Stowarzyszeniu Homo Faber. Komisja Europejska oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji.