Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2017

Bookmark and Share

70 rocznica Akcji Wisła

Anna Dąbrowska (2017-03-06)

Pomóż sfinansować społeczne obchody 70 rocznicy akcji „Wisła”.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski, zajmujące się dystrybucją państwowych dotacji dla mniejszości narodowych, w tym roku odmówiło wszystkim organizacjom, chcącym zorganizować uroczystości z okazji 70. rocznicy Akcji "Wisła".
Wobec tej decyzji Związek Ukraińców w Polsce podjął się zorganizowania społecznej zbiórki na rzecz społecznych obchodów rocznicy. 

"Nie akceptując tej decyzji, niezgodnej naszym zdaniem z ideałami wolnej, demokratycznej Polski, chcemy wspólnie, my, obywatele RP, środowiska polskie i społeczność ukraińska, zorganizować w Przemyślu, w dniach 28–30 kwietnia, uroczystości upamiętniające tę tragiczną rocznicę. Środki zebrane w ramach zbiórki zostaną wykorzystane na zorganizowanie wystaw, debat, spotkań i prezentacji ukazujących różne aspekty oraz skutki przeprowadzonej 70 lat temu deportacji (stanu zabytków ukraińskiej kultury materialnej, świadomości społecznej obecnych mieszkańców, stereotypów i form niszczenia pamięci historycznej o powojennych wydarzeniach)."  - zaapelowali organizatorzy obchodów. Wśród nich jest prezeska Homo Faber Anna Dąbrowska. 

- Naszym zdaniem państwo powinno umożliwiać, wspierać i uczestniczyć w wydarzeniach rocznicowych, które upamiętniają ważne dla mniejszości narodowych i etnicznych wydarzenia historyczne - skomentowała Anna Dąbrowska. 
 
Zwracamy się do wszystkich osób i środowisk o wsparcie Związku Ukraińców w Polsce w organizacji godnych społecznych obchodów tej tragicznej i dla Ukraińców, i dla Polaków, rocznicy.

Swoje wsparcie należy kierować na konto:
Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Główny
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa
Bank Millennium S.A.
nr konta: 57 1160 2202 0000 0000 3836 0368 
tytuł: Darowizna –rocznica Akcji „Wisła”


lub za pomocą portalu Wspieram.to28 kwietnia 2017 roku przypada 70. rocznica przeprowadzenia przez komunistyczne władze PRL akcji „Wisła”, w wyniku której ofiarą masowych wysiedleń i zbiorowych represji stało się około 150 tysięcy obywateli Polski narodowości ukraińskiej zamieszkujących południowe i środkowowschodnie regiony Polski. Jej celem było ostateczne rozwiązanie kwestii ukraińskiej w Polsce poprzez uwięzienie przedstawicieli ukraińskiej inteligencji w obozie pracy w Jaworznie, rozproszenie ludności na ziemiach zachodnich i północnych, zakaz kultywowania wszelkich form życia społecznego w jego narodowej, ukraińskiej tradycji, zniszczenie ukraińskiego dziedzictwa kulturowego oraz wyrugowanie z życia wspólnoty Cerkwi greckokatolickiej jako instytucji umacniającej duchowość i tożsamość.

W skład Komitetu Honorowego Społecznych Obchodów 70. rocznicy akcji „Wisła” weszli: Danuta Kuroń, Krystyna Zachwatowicz, ojciec Tomasz Dostatni OP, prof. Włodzimierz Mokry, Adam Bodnar, Andrzej Seweryn i Andrzej Stasiuk.