Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2017

Bookmark and Share

70 rocznica Akcji Wisła - program obchodów

Anna Dąbrowska (2017-04-11)

Program społecznych obchodów 70. rocznicy Akcji "Wisła"
Akcja "Wisła" – siedemdziesiąt lat po


Główne obchody: Przemyśl, 28-30 kwietnia - 1 maja 2017


Piątek, 28 kwietnia 2017
17:00 - 18:00 Narodnyj Dim
Uroczysta inauguracja obchodów z udziałem członków Honorowego Komitetu Społecznego Obchodów

18:00 - 19:30 Narodnyj Dim - Debata: Społeczna recepcja akcji „Wisła” z udziałem: Adama Bodnara, Pawła Smoleńskiego, Bogumiły Berdychowskiej, Piotra Tymy. Prowadzenie: Iza Chruślińska (publicystka, aktywistka społeczna)


Sobota, 29 kwietnia 2017
10:00 - 11:30 Narodnyj Dim - Panel: Dziedzictwo ukraińskie pogranicza
Część I. Stosunek do ukraińskiej przeszłości Bieszczad oraz Roztocza Z udziałem: dr Olgi Solar, Szymona Modrzejewskiego, dr Olgi Kich-Maslej, Eugeniusza Zawałenia. Prowadzenie: Bogumiła Berdychowska (publicystka, ekspertka)

12:00 - 14:00 Narodnyj Dim
Część II. Historia w Internecie. Z udziałem: m.in. Bogdana Huka, Romana Kryka, Tarasa Radia. Prowadzenie: Piotr Tyma (prezes ZUwP)

15:00 - 16:30 Narodnyj Dim
Posiedzenie Honorowego Komitetu Odbudowy „Narodnego Domu”. Udział biorą członkowie Komitetu (prezentacja wykonanych prac); wszyscy zainteresowani. Prowadzenie: Andrzej Komar (przewodniczący Komitetu)

15:00 - 16:30 Narodnyj Dim
Szeptany Przemyśl, spacer

17:00 - 18:30 Narodnyj Dim
Spotkanie z pisarzem Andrzejem Stasiukiem – „Wątki wypędzenia”. Prowadzenie: Edwin Bendyk (publicysta tygodnika „Polityka”)

19:00 - 22:00 Sala kinowa
„Akcja «Wisła» jako dokumentalny temat”. Spotkanie z Andrzejem Czarneckim, Andrzejem Warchiłem, Romanem Krykiem. Prezentacje filmów „Obóz Jaworzno”, „Bieszczadzkie ikony”. Prezentacja mini produkcji wideo młodzieży z Przemyśla. Dyskusja z udziałem autorów. Prowadzenie: Iza Chruślińska


Niedziela, 30 kwietnia 2017
9:00 - 11:00 Msze Święte w intencji ofiar akcji „Wisła”
9:00 Greckokatolicki Sobór Św. Jana Chrzciciela, 
ul. bł. bpa Jozafata Kocyłowskiego 4
9:00 Prawosławna Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, ul. Wilczańska 24

11:30 - 13:00 Narodnyj Dim
III Kongres Ukraińców Polski
I część – Oficjalne wystąpienia

14:00 - 15:30 Błonie na Sanem
„Punkt Zbiorczy” – spotkanie na brzegu Sanu (z udziałem mieszkańców Przemyśla, gości obchodów, członków zespołu „Krajka”). W programie: wysiedleńcze artefakty/przedmioty na drogę, relacje, muzyka, przesłanie do obojętnych. Animacja: Tatiana Czorna, Anna Dąbrowska

15:00 - 19:00 Narodnyj Dim
II część – kontynuacja wystąpień
Panel Ukraińska kultura po akcji „Wisła”. Z udziałem m.in.: ministra kultury Ukrainy Jewhena Nyszczuka, deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy Mykoły Kniażyckiego, przewodniczącego Społecznego Komitetu Odbudowy ND Andrzeja Komara. Na zakończenie zaprezentowany zostanie projekt powołania na bazie „ND” Instytutu Kultury Ukraińskiej. Prowadzenie: dr Grzegorz Kuprianowicz (członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych)
Przyjęcie dokumentów i uchwał III Kongresu Ukraińców w Polsce

19:30 - 21:00 Katedra greckokatolicka
Koncert pamięci ofiar akcji „Wisła” z udziałem Męskiego Chóru „Żurawli”, zespołu „Krajka” z Przemyśla, Julii Dosznej (kierownictwo artystyczne: Tatiana Czorna, Jarosław Wujcik)


Poniedziałek, 1 maja 2017
Zamknięte panele tematyczne: 
Mniejszość ukraińska. Ukraińcy w Polsce. Perspektywa następnych siedemdziesięciu lat

10:00 - 13:00 Narodnyj Dim
Panele:
I. „Panel Młodych”. Prowadzenie: Katarzyna Komar-Macyńska

II. „Związek Ukraińców w Polsce – w kierunku zmiany priorytetów i form aktywności”. Panel z udziałem szefów oddziałów ZUwP, członków Rady Głównej, ekspertów. Zagadnienia do omówienia: formy aktywności ZUwP, analiza, kondycja organizacyjna i finansowa – w stronę foundrisingu, zmniejszenia zależności od grantów; priorytety na perspektywę. Prowadzenie: Piotr Tyma

14:00 - 17:00 Kontynuacja paneli
III. „Organizacje mniejszości ukraińskiej i organizacje migrantów. Platforma współpracy. Niezbędnik”. Panel z udziałem kierownictwa organizacji mniejszości i migrantów z Ukrainy oraz zaproszonych ekspertów. Zagadnienia: geografia i specyfika organizacji ukraińskich w Polsce; możliwe pola i formy współpracy; wzajemne uczenie się siebie jak pierwszy etap; federacja, wymiana czy współpraca sektorów. Prowadzenie: Anna Dąbrowska (prezeska Stowarzyszenia Homo Faber [Lublin])

IV. Prezentacja: Jak wykorzystywać pytania o tożsamość do budowania działań animacyjno-edukacyjnych? Jak uczyć dzieci o tożsamości, jak opowiadać im o miejscu, jak budować potencjał wokół swojego środka świata? Prowadzenie: Anna Dąbrowska

18:00 Katedra greckokatolicka
Koncert Orkiestry Akademickiej Filharmonii Lwowskiej – Pamięci ofiar Akcji „Wisła”

19:00 Narodnyj Dim
Uroczysta kolacja z okazji 50-lecia Światowego Kongresu Ukraińców z udziałem Prezydenta SKU mec. Eugena Czolija

Akcje w przestrzeni miejskiej
Audio spacer (akcja w przestrzeni miasta) – „Przemyśl – historyczno-symboliczne miejsca Ukraińców”. Prowadzenie: Anna Dąbrowska