Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2017

Bookmark and Share

Poznajmy się - szkolenie dla nauczycieli i aktywistów

Anna Dąbrowska (2017-11-21)

Serdecznie zapraszamy nauczycielki i nauczycielki oraz aktywistów i aktywistki na 16-godzinne szkolenie z podstaw praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji z elementami wrażliwości kulturowej.

Czas: 10 grudnia i 17 grudnia (szkolenie ma charakter dwudniowy, pracujemy w godzinach 9:00 - 17:00) 

Główne obszary tematyczne szkolenia dotyczą zrozumienia mechanizmów dyskryminacji, poszerzania świadomości o działaniach antydyskryminacyjnych oraz pogłębienia własnej wrażliwości międzykulturowej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Cele szkolenia:

- przedstawienie idei stojącej za współczesną koncepcją praw człowieka,
- zapoznanie się z teoretycznymi podstawami koncepcji praw człowieka,
- omówienie podstaw prawnych,
- przyjrzenie się własnym postawom i uprzedzeniom,
- refleksja nad tym czym jest współczesna koncepcja równości,
- co oznaczają pojęcia: stereotyp, uprzedzenie, faworyzacja, dyskryminacja,
- jaki działa mechanizm dyskryminacji,
- przyjrzenie się grupom najsilniej narażonym na wykluczenie i dyskryminację,
- poznanie praktycznych narzędzi przeciwdziałania dyskryminacji.
- rozbudzenie świadomości własnego dziedzictwa kulturowego, 
- pogłębienie własnej wrażliwości międzykulturowej.


Metody:

Szkolenia prowadzimy metodami aktywnymi. Znając potrzeby grupy staramy się dopasować styl pracy do wieku i doświadczenia osób uczestniczących. Z jednej strony prezentujemy wiedzę, praktyczne rozwiązania, omawiamy problemy, z drugiej słuchamy uczestników/czek. Odwołujemy się do ich doświadczenia. 
Stosujemy wykłady, pogadanki trenerskie, pokazujemy filmy, ale przede wszystkim rozmawiam i pracujemy na konkretnych przypadkach. 
Na zakończenie każda osoba otrzymuje pakiet materiałów ze szkolenia uzupełniony o dodatkowe warte poznania publikacje i filmy.  


Osoby prowadzące:

Anna Dąbrowska - ur. 1982 r. w Warszawie. Filolożka, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Kursu Trenerskiego STOP. Trenerka, prowadzi szkolenia z praw człowieka, antydyskryminacji, mowy nienawiści a także zajęcia akademickie z zarządzania różnorodnością. Doktorantka na Wydziale Politologii UMCS.
Pracuje w stowarzyszeniu Homo Faber w programie Integracja. Specjalistka z zakresu integracji migrantów i migrantek.
Współpracuje z Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” , Amnesty International Polska, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, a także instytucjami publicznymi, dla których powadzi szkolenia: Wojewódzką Komendą Policji, Miejską Komendą Policji w Lublinie oraz Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej.

Piotr Skrzypczak - ur. w 1978 r . w Lublinie. Politolog. Specjalista z zakresu problematyki praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Współautor podręczników i publikacji z tego zakresu.
Uczestnik wielu projektów edukacyjnych, współpracownik m.in. Amnesty International, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Kancelarii Premiera RP, Uniwersytetu Powszechnego im. J. J. Lipskiego.
Wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z tematyki ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji.
Współzałożyciel i aktywista Stowarzyszenia Homo Faber.
Trener organizacji pozarządowych, prowadzący szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji, wdrażania polityki gender mainstreaming, praw człowieka a także zakładania i pracy organizacji pozarządowych.
Poza pracą na rzecz praw człowieka pasjonują go górskie biegi ultra. Każdą wolną chwilę stara się spędzać w Bieszczadach.

_________________

Szkolenie jest częścią projektu "Poznajmy się" finansowanego przez Urząd Miasta Lublin, realizowanego przez Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenie "Dla Ziemi".
"Poznjamy się" to autorski program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przybliżających kulturę pochodzenia studentów zagranicznych studiujących w Lublinie. Celem projektu jest dostarczenie faktycznej, rzeczowej wiedzy na temat krajów pochodzenia najliczniejszych grup cudzoziemców-studentów mieszkających w Lublinie.
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy