Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2018

Bookmark and Share

Wspieramy Marsz Równości w Lublinie

Anna Dąbrowska (2018-09-25)

13 października 2018 roku w Lublinie odbędzie się Marsz Równości. Homo Faber objął patronatem tą imprezę. 

Podzielamy ideę, która towarzyszy Marszowi:

Głównym postulatem I Marszu Równości w Lublinie jest ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, która w naszej ocenie jest obowiązkiem demokratycznego państwa oraz promocja praw człowieka jako uniwersalnej wartości!

A oto całość postaulatów:
 1. Domagamy się prowadzenia przez państwo aktywnej polityki antydyskryminacyjnej, dotyczącej wszystkich mniejszości i grup defaworyzowanych.
 2. Chcemy wprowadzenia uregulowań prawnych ułatwiających godny proces medycznego i prawnego potwierdzenia płci osobom transpłciowym
 3. Domagamy się regulacji prawnych w sprawie przestępstw motywowanych nienawiścią wobec osób LGBTQ. Postulujemy rozszerzenie przepisów dotyczących mowy nienawiści o kwestie dotyczące tożsamości płciowej i orientacji seksualnej. Nie godzimy się na bezkarność za zniewagi oraz publiczne nawoływanie do nienawiści wobec całej społeczności.
 4. Małżeństwa i związki partnerskie dla wszystkich - postulujemy wprowadzenie pełnej równości małżeńskiej z prawem do adopcji z wszystkimi wynikającymi z tego prawami i obowiązkami, oraz ustawy regulującej związki niebędące małżeństwami, w tym szczególnie przepisów zapewniających zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.
 5. Domagamy się wprowadzenia do szkół i przedszkoli rzetelnej, nowoczesnej i neutralnej światopoglądowo edukacji dotyczącej ludzkiej seksualności, dostosowanej do możliwości percepcyjnych i wieku.
 6. Postulujemy zniesienie barier ograniczających dostęp do dóbr kultury, miejsc rozrywki, a także innych miejsc publicznych. Bariery architektoniczne ograniczające dostęp osobom z niepełnosprawnościami, seniorom i seniorkom, osobom z dziećmi w wózkach to izolacja społeczna.
 7. Domagamy się zwiększenia pomocy państwa dla rodzin, w których żyją osoby z niepełnosprawnościami.
 8. Apelujemy o integrację i poszanowanie praw społeczności lokalnych, wprowadzanie programów rewitalizacji obszarów zagrożonych degradacją. Domagamy się ochrony i zwiększania zasobów przyrody w mieście, walki z zanieczyszczeniem powietrza.
 9. Chcemy polityki na rzecz równości płci, równego traktowania kobiet, mężczyzn i osób niebinarnych w każdej sferze życia. Domagamy się zatrudniania i wynagradzania w zależności od wykonywanej pracy i kompetencji, a nie płci.
 10. Żądamy zapewnienia obywatelom i obywatelkom pełni praw reprodukcyjnych w tym: prawa do edukacji seksualnej, ułatwienia dostępu do antykoncepcji (także antykoncepcji awaryjnej) oraz nie ograniczania dostępu do legalnej aborcji.
 11. Chcemy Rzeczpospolitej przyjaznej dla obcokrajowców - ograniczenia biurokracji stosowanej wobec obcokrajowców mieszkających w Polsce i poprawienia warunków, w jakich przebywają osoby ubiegające się o azyl.
 12. Domagamy się delegalizacji organizacji, które propagują nienawiść rasową i odwołujących się do faszyzmu i nazizmu.

Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy