Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2018

Bookmark and Share

Oświadczenie ws. Marszu Równości w Lublinie

Anna Dąbrowska (2018-10-10)

Jako organizacje, które objęły swoim patronatem Pierwszy Marsz Równości w Lublinie wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec arbitralnej i nieuzasadnionej ingerencji w jedną z najważniejszych ludzkich wolności — wolność zgromadzeń.

Wolność zgromadzeń obejmuje prawo do organizacji oraz uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach tj. zgromadzeniach, co do których nie ma "przekonujących i oczywistych dowodów na to, że organizatorzy lub uczestnicy danego wydarzenia mają zamiar stosować przemoc, nawoływać lub podżegać do jej stosowania". Ograniczenia wolności zgromadzeń i wolności słowa mogą zostać nałożone tylko wtedy, gdy dojdzie do "bezpośredniego zagrożenia".

Prezydent Miasta powinien stać na straży praw człowieka i zrobić wszystko, by osoby, chcące skorzystać ze swoich praw, mogły zrobić to w sposób bezpieczny i pokojowy. Władza publiczna dysponuje o wiele szerszym katalogiem środków niż zakaz prewencyjny. Nasze zaniepokojenie budzi zarówno odwołanie Marszu Równości, jak również demonstracji jego przeciwników. Zgodnie ze standardami ochrony wolności zgromadzeń zakaz prewencyjny jest niedopuszczalny zakaz prewencyjny, oparty jedynie na przypuszczeniu lub prawdopodobieństwie, że dane zgromadzenie może w pewnym momencie utracić pokojowy charakter. Dyskusja, nawet gorąca, nie może być kończona odgórnym zakazem. Jeśli sytuacja podczas demonstracji zaczyna zagrażać bezpieczeństwu — zgodnie z sugestią wyrażoną przez Komendanta Miejskiego Policji — może być rozwiązana, a sprawcy naruszenia porządku pociągnięci do odpowiedzialności. Jednak powinno to nastąpić dopiero, kiedy takie sytuacje mają miejsce, a nie hipotetycznie. 
Liczymy na to, że niezależny sąd, znający orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, uchyli decyzję Krzysztofa Żuka, a my spotkamy się w sobotę 13 października 2018 roku, by świętować zwycięstwo, a zaistniała sytuacja będzie jedynie gorzką lekcją z podstaw praw człowieka.


Stowarzyszenie Homo Faber
Amnesty International Polska
Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy
Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy