Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2019

Bookmark and Share

HF na KIEW

Anna Dąbrowska (2019-09-03)

W tym roku Stowarzyszenie Homo Faber zostało zaproszone do koordynowania jedną z linii programowych Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej - RÓWNOŚĆ.
Przyjęliśmy zaproszenie, bo równość to jedna z kluczowych zasad praw człowieka. Równość nie oznacza identyczności a możliwość zapewnienia wszystkim szans realizacji swoich potrzeb. W społeczeństwie, nawet bardzo na pierwszy rzut oka zunifikowanym, istnieją grupy, które potrzebują więcej wsparcia, aby móc w pełni korzystać z praw i wolności. Dlatego w tym roku w ramach linii Równość przyjrzymy się praktycznej realizacji równości wobec kilku grup wciąż dość często pomijanych i marginalizowanych: osób z niepełnosprawnościami, mniejszości seksualnych (LGBTQ) oraz imigrantów i imigrantek.

Przyglądając się różnym panelom i dyskusjom od dawna widzimy, że biorą w nich udział głównie mężczyźni, często tylko mężczyźni. Dlatego zaproponowaliśmy, aby na naszych panelach były same kobiety. Ten gest ma posłużyć do zwrócenia uwagi na brak różnorodności w ważnych, publicznie toczonych dyskusjach. Jest wyrazem sprzeciwu wobec "maneli". 


23 września 2019
15:45 - 17:15 Społeczność LGBT w samorządach Polski i krajów Partnerstwa Wschodniego (Agro II - Sala nr 14)

Osoby LGBT+ są jedną z wielu społeczności składających się na mieszkańców i mieszkanki - bez względu na to czy mówimy o dużych metropoliach czy wsiach, Polsce czy innych krajach Partnerstwa Wschodniego.
Dziś w wielu miastach w Polsce odbywają się jednocześnie procesy wykluczenia a w innych włączania w politykę społeczną mechanizmów ochrony praw tej mniejszości.

gościnie:
Uliana Movchan (Ukraina)
Dyrektorka programowa organizacji pozarządowej Insight and Political Scientist. Odpowiada za public relations (pracuje z mediami, różnymi organizacjami), zbieranie funduszy, rozwój programu. Koordynuje także grupę młodzieży i młodzieży LGBTQI.

Anastasia Danilova (Mołdawia)
Dyrektorka wykonawcza GENDERDOC-M, jedynej pozarządowej organizacji opartej na społeczności, która promuje i chroni prawa lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych w Mołdawii.

Danuta Sowinska (Polska, Gdańsk)
Ekspertka w Modelu na Rzecz Równego Traktowania w Gdańsku w przesłance orientacja psychoseksualna i tożsamość płciowa. Specjalistka ds. mediów w Gdańskim Centrum Równego Traktowania. Coach, trenerka antydyskryminacyjna, prezeska Fundacji Diversity Polska, członikini zarządu w Stowarzyszeniu na Rzecz osób LGBT "Tolerado".

Anna Szadkowska (Polska, Lublin)
Psycholożka, trenerka; zastępczyni dyrektora Biura Partycypacji Społecznej UM Lublin odpowiedzialna za równe traktowanie, w tym za zarządzanie różnorodnością i integrację migrantów. Lokalna koordynatorka Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy.

prowadzenie: Alicja Sienkiewicz (Polska, Lublin), Stowarzyszenie Marsz Równości


17:30 - 19:00 Moja sąsiadka. Jak zarządzać różnorodnymi wspólnotami. Prezentacja wyników badań dotyczących aktywności imigrantów w Lublinie (Agro II - Sala nr 14)

Debata dotyczyć będzie transformujących się wspólnot sąsiedzkich, których członkami i członkiniami coraz częściej i liczniej stają się imigranci przybywający do polskich miast z zamiarem stałego osiedlenia. Pytanie, jakie sobie stawiamy dotyczy narzędzi, które pomogłyby ludziom we wzajemnym poznawaniu się i skutecznym dialogowaniu ze sobą.
Podczas debaty zostaną także zaprezentowane wyniki badania stopnia uczestnictwa imigrantów w kulturze, przeprowadzone w Lublinie latem 2019 roku.

gościnie:
Olga Chrebor (Polska, Wrocław)
Pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. mieszkańców pochodzenia ukraińskiego; Prezeska Fundacji
Kalejdoskop Kultur; promotorka dialogu międzykulturowego i współpracy polsko-ukraińskiej;
aktywistka zaangażowana od 20 lat w działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców.

Aleksandra Zapolska (Polska, Kraków)
Założycielka Fundacji ZUSTRICZ, ukraińskiej organizacji działającej w Krakowie. Z wykształcenia matematyczka, od ponad 25 lat mieszkająca w Polsce.

Margaret Amaka Ohia-Nowak (Polska, Lublin)
Językoznawczyni i medioznawczyni, edukatorka międzykulturowa. Prowadzi firmę szkoleniową kształcącą w zakresie komunikacji międzykulturowej, empatycznej i antydyskryminacyjnej. Autorka materiałów edukacyjnych i publikacji naukowych o tematyce międzykulturowej. W pracy naukowej zajmuje się m.in. krytyczną analizą języka mediów, mową nienawiści i językowymi przejawami dyskryminacji.

prowadzenie: Anna Dąbrowska (Polska, Lublin), Stowarzyszenie Homo Faber


24 września
14:00 - 15:30 Przestrzeń inspiracji i dialogu. Ukrainka prezydentem Lublina? Rozważania o reprezentacji cudzoziemców w życiu polityczno-społecznym w polskich miastach (Agro II - Aula 101)

Co nam mówią o mieście portrety prezydentów? Białych mężczyzn w średnim wieku, łudząco podobnych do siebie?
Co to znaczy dla miasta? Co mówi o postrzeganiu przez nas władzy? I czy kolejne wizerunki, które pojawią się na ścianie będą bardziej różnorodne?
O tym, kto nas reprezentuje w sferach polityczno-społecznych i jak kulturowy obraz "władzy" wpływa na postrzeganie przyszłości w którkim wykładzie opowie Anna Dąbrowska, prezeska Homo Faber. 

15:45 - 17:15 Dziedzictwo i pojednanie
Antysemityzm po Zagładzie. Stary wróg w nowej polityce tożsamości państw Europy Środkowo-wschodniej
(Agro II - Sala nr 2)

Antysemityzm jest znów silnie obecny w politycznych narracjach. Nieprzepracowany staje się źródłem współczesnej ksenofobii. Wykluczenie kolejnych grup z narodowych przebiega w historycznie rozpoznawalny sposób - poprzez wykluczający język, tworzenie "sfref wolnych od...", umarzanie postępowań przestepstw z nienawiści...

gościnie:
Alina Szpak (Ukraina)
Wicedyrektorka Ukraińskiego IPN

Anna Tatar (Polska)
Doktor nauk humanistycznych, przedstawicielka antyrasistowskiego Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ”, sekretarz redakcji magazynu „NIGDY WIĘCEJ”. Współredaktorka „Brunatnej Księgi” – monitoringu zdarzeń rasistowskich i ksenofobicznych. Na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego obroniła dysertację doktorską „Relacje polsko-żydowskie w tekstach Hanny Krall”.

Paweł Passini (Polska)
Polski reżyser teatralny, twórca i dyrektor neTTheatre. Jest działaczem Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. 9 marca 2019 roku zrezygnował z funkcji wiceprzewodniczącego gminy w związku z próbą władz Rzeszowa oskarżyć treść jego spektaklu "#chybanieja" o obrazę uczuć religijnych.

prowadzenie: Anna Dąbrowska (Polska, Lublin), Stowarzyszenie Homo FaberKomentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy