Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2019

Bookmark and Share

11 listopada zapraszamy do stołu

HF (2019-10-24)

Zróbmy to inaczej 

Zapraszamy do stołu
*English below

11 listopada, w dzień Święta Niepodległości zapraszamy Polaków/Polki i cudzoziemców, cudzoziemki na wspólną kolację.
 
Stowarzyszenie Homo Faber przy współpracy z Galerią Labirynt zapraszają na świąteczną kolację mieszkańców Lublina, tych, którzy żyją tu od zawsze i tych, którzy dopiero od niedawna. Stół to dobre miejsce, aby wzajemnie się poznać i budować więzi sąsiedzkie.


11 listopada serwujemy wegańskie pierogi
i barszcz czerwony.

Przygotowujemy stół na 60 osób.

Kolacja rozpocznie się o 18:00. Potrwa do 20:00.


Możesz wziąć udział w kolacji na dwa sposoby: jako zapraszający lub zaproszony.

W związku z charakterem święta zachęcamy Polaków i Polki, abyście to wy byli osobami zapraszającymi do stołu nowych mieszkańców. Was, nowi mieszkańcy zapraszamy do udziału i przyjęcia zaproszenia.


Formularz: ZAPRASZAM NA KOLACJĘ
Nieaktywny - limit miejsc został wyczerpany.

Formularz: JESTEM CUDZOZIEMCEM/KĄ, PRZYJMUJĘ ZAPROSZENIE (I AM A FOREIGNER, ACCEPT THE INVITATION)
Nieaktywny - limit miejsc został wyczerpany.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7.11. lub do zapełnienia miejsc przy stole.ENG


11th of November
let's do it differentlyOn 11th of November - Polish Independence Day - we invite Poles and foreigners for dinner.
 
Association Homo Faber in cooperation with Labirynt Gallery invite for dinner the inhabitants of Lublin, those who have always lived here and those who have only recently. The table is a good place to get to know each other and build a neighborhood.

On November 11 we serve vegan dumplings and red borscht.

We prepare a table for 60 people.

Dinner will start at 18:00.You can attend dinner in two ways: as an inviting or invited.

Due to the nature of the holiday, we encourage Poles to be you who invite new residents to the table. You, new residents, are invited to participate and accept the invitation.

Sheet: I AM A FOREIGNER, ACCEPT THE INVITATION  Inactive, the participant limit has been reached.


Applications are accepted until 7th of November, or to fill seats at the table.