Strona główna > Aktualności > Aktualności

Bookmark and Share

Zbiórka na pomoc prawną dla uchodźców

HF (2021-08-18)




Kilka ostatnich miesięcy, a szczególnie dni oczy świata skierowane są na Afganistan, w którym doszło do niezwykle brutalnego przejęcia władzy przez talibów. Widzimy dramatyczne sceny rozgrywające się na lotniskach, setki tysięcy ludzi próbujących wydostać się z Afganistanu, przemoc na ulicach i miejscach publicznych w mieście.

Konsekwencją tych wydarzeń jest aktualna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i przygranicznych polskich miejscowościach, w których w ciągu ostatnich kilku dni dramatycznie przybywa osób desperacko próbujących przekroczyć granicę naszego kraju. Są to Afgańczycy, Irakijczycy (od początku sierpnia już prawie 2000 osób) i osoby z innych krajów, w których życie jest zagrożone. Jesteśmy świadkami, jak polska Straż Graniczna odmawia im międzynarodowego prawa do złożenia wniosku o ochronę i umieszcza dzieci w zamkniętych ośrodkach. Sytuacja jest pilna i dramatyczna, bo na granicy polsko – białoruskiej dynamicznie przybywa osób koczujących na dziko, oczekujących jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa polskiego. Straż Graniczna zwykle znajduje ich nieopodal granicy, w Krynkach, Kuźnicy, Czeremszach czy Mielniku i kieruje do ośrodków dla cudzoziemców. Tam czeka ich szereg procedur.

Jako grupa największych polskich organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców w Polsce łączymy siły i uruchamiamy wspólną pomoc. W ramach Konsorcjum organizacji działających na rzecz migrantów i uchodźców w Polsce od kilkunastu lat, mamy możliwości, aby w sprawny i adekwatny do potrzeb sposób uruchomić proces wsparcia prawnego osób docierających do Polski.

Na organizację i przeprowadzenie pierwszej pomocy (rozłożonej w okresie najbliższych 2-3 miesięcy) potrzebujemy 80 tys. zł.
Zebrana kwota została obliczona z uwzględnieniem wszystkich elementów profesjonalnej, szybkiej i bezpośredniej pomocy prawnej.


Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli sfinansować:
- pracę prawników i prawniczek udzielających pomocy: przygotowywanie odwołań, wniosków, podań i pism, zapewnienie tłumaczów i tłumaczek z obszaru prawnego;
- transport do miejsc przebywania uchodźców i uchodźczyń (w obecnej sytuacji dotarcie do nich jest jedyną formą spotkania się;
- kampanię informacyjną (drukowane ulotki) mającą na celu poinformowanie osób zainteresowanych poradami prawnymi;
- kampanię informacyjną (drukowane ulotki) skierowaną do mieszkańców przygranicznych miejscowości mającą na celu dostarczenie wiedzy na temat aktualnej sytuacji, powodów migracji, sytuacji politycznej w Afganistanie.

Zebrana kwota będzie rozdysponowywana według zapotrzebowania organizacjom działającym w ramach Konsorcjum 9 organizacji zajmujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w całej Polsce.

Należą do niego:

Amnesty International Polska
Fundacja Nasz Wybór
Fundacja Polska Gościnność i grupa nieformalna Chlebem i Solą
Fundacja Polskie Forum Migracyjne
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Migrant Info Point
Stowarzyszenie Homo Faber
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
Stowarzyszenie NOMADA



LINK DO ZBIÓRKI

 
Jeśli chcesz wesprzeć zbiórkę przelewem z pominięciem systemu płatności Facebooka, możesz dokonać przelewu dowolnej kwoty koniecznie z dopiskiem
"Pomoc prawna dla uchdźców". 
Credit Agricole Bank Polski S.A. 93 1940 1076 3069 8598 0000 0000
Stowarzyszenie Homo Faber
ul. Chopina, 41, lok. 2
20-023 Lublin





Jak inaczej się zaagnażować piszemy tutaj.