Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2008

Bookmark and Share

Projekt "Gościniec protestancki" - poszukiwani wolontariusze

(2008-09-08)

Ekologiczny Klub UNESCO poszukuje wolontariuszy w wieku 18-28 lat do badania oraz dokumentacji oddziaływania protestantów na życie mieszkańców Lublina i okolic, wspartej serią warsztatów (teatralne, garncarskie, historii mówionej, inwentaryzacji zabytków, fotograficzne, filmowe) i zwieńczonej festiwalem kultury protestanckiej (koncerty, debaty, konkursy, projekcje filmów, dyskusje, etc.). Działania projektu odwołują się do zasady równych szans i idei tolerancji, a nabór wolontariuszy do projektu jest niezależny od wyznawanej przez nich religii, przynależności kulturowej, posiadanej płci i orientacji seksualnej. działania odbywają się w ramach projektu "Gościniec protestancki".

Projekt trwa od 16.09 do 04.10.2008 r. Odbywa się w Piaskach Luterskich i Lublinie. Zapewniamy pełne wyżywienie i zakwaterowanie oraz zwrot kosztów podróży. Udział w projekcie jest bezpłatny. Językiem roboczym jest angielski. Chętne do współpracy osoby proszone są o kontakt e-mailowy klubunesco@poczta.onet.pl.

Projekt "Gościniec protestancki" dotowany jest w ramach programu „Memoria. Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego” prowadzonego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz Fundację Batorego. Celem programu jest zachęcanie młodych ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej do podejmowania wspólnych działań na rzecz ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin, dotacji otrzymanej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.