Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2008

Bookmark and Share

Birma, Chiny, Tybet a prawa człowieka

HF (2008-11-13)

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej Stowarzyszenie „Dla Ziemi” wraz z ACK „Chatka Żaka” i Stowarzyszeniem Homo Faber zapraszają na spotkania:

21 listopada, w piątek, o godz. 18 – Sylwia Gil-Indolog ze Stowarzyszenia „Solidarność Polsko-Birmańska” opowie o sytuacji w Birmie.

22 listopada, w sobotę, o godz. 14 – Donata Trapkowska z Fundacji „Sam Dżub Ling” będzie mówiła o sprawach Tybetu, zaś Piotr Cykowski z Fundacji „Inna Przestrzeń” opowie o Chińskiej Republice Ludowej.

Po spotkaniu odbędzie się dyskusja o biedzie i ubóstwie na świecie, którą poprowadzi dr Justyna Laskowska-Otwinowska.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa zdjęć z Birmy, Timoru Wschodniego, Tybetu, Indii i Chin.

Spotkania odbędą się na Małej Scenie w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” w Lublinie. Wstęp wolny.

Spotkania odbywają się w ramach projektu '"Problemy Azji a realizacja Milenijnych Celów Rozwoju na przykładzie wybranych państw", który jest realizowany w ramach konkursu "Edukacja Rozwojowa" Fundacji Edukacja dla Demokracji i jest współfinansowany w ramach programu Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2008r.

Tydzień Edukacji Globalnej (TEG) to coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna. Ideą TEG jest zapoznanie m.in. młodych ludzi z wyzwaniami i problemami współczesnego świata, kształtowanie wśród nich postaw sprzyjających ich rozwiązywaniu, respektujących różnorodność kulturową oraz umiejętność porozumiewania się z ludźmi wywodzącymi się z różnych kultur. Inicjatywy Tygodnia mają przyczynić się do pobudzenia aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, ukazywać konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania.