Strona główna > Projekty > Zrealizowane

Bookmark and Share

GREAT - Global Rights. Europeans Acting Together

HF (2010-03-16)

Projekt Great - Global Rights: Europeans Acting Together jest międzynarodowym projektem, którego celem jest kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka. Uczestniczą w nim przedstawiciele organizacji z Czech, Słowenii, Węgier i Malty. W Polsce projekt koordynują: Polska Akcja Humanitarna i Fundacja Edukacja dla Demokracji, które zaprosiły min. nasze stowarzyszenie do współpracy.
Wszystkie biorące udział w projekcie organizacje przeprowadzą wspólną kampanię społeczną związaną z prawami człowieka.


Każda organizacja biorąca udział w projekcie GREAT w 2010 roku przeprowadzi działania, na temat praw człowieka w rozwoju. Wydarzenia zaplanowane przez Stowarzyszenie Homo Faber to m.in.:

* Spotkanie z Darią Żebrowską z Grupy eFTe Warszawa, która opowiadała o założonej przez jej organizację, w Etiopii, firmie kurierów rowerowych. Był to projekt realizowany w ramach Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Spotkanie poprzedził krótki film o innym projekcie rozwojowym - spółdzielni rolniczej w Mozambiku. Rozmawialiśmy o problemach krajów Globalnego Południa, o projektach rozwojowych, o prawach człowieka do rozwoju oraz o tym jakie inne prawa się z nim łączą.

Spotkanie odbyło się we wtorek 23 marca o godzinie 18:30 w naszej siedzibie.

* Warsztaty w szkołach dotyczące tematyki rozwoju, prawa do edukacji, do opieki zdrowotnej, do bezpieczeństwa. Młodzież z lubelskich liceów dowie się z jakimi problemami spotykają się mieszkańcy Globalnego Południa, co możemy zrobić aby pomóc im przezwyciężyć trudności.

Perspektywa Praw Człowieka we Współpracy Rozwojowej
Ramy prawne zobowiązań w kwestii praw człowieka, dotyczące pomocy rozwojowej, stały się przedmiotem rosnącego międzynarodowego konsensusu, znanego jako „Perspektywa Praw Człowieka We Współpracy Rozwojowej” (ang.: Human Rights Based Approach to Development- HRBA). Koncepcja ta uznaje, że korzystanie z praw człowieka musi być zarówno środkiem jak i celem rozwoju.

Gdy zatem mówimy o prawie do czystej wody pitnej staje się ono nie tylko samym celem naszych działań, ale także środkiem umożliwiającym realizację innych praw człowieka, takich jak np. prawo do edukacji. Wybudowanie ujęcia wody czy studni oznacza bowiem najczęściej, że dzieci zostają zwolnione ze swojego głównego obowiązku, jakim jest noszenie wody, a dzięki temu mają czas na naukę. Zapewnienie jednego z praw wpływa na realizację drugiego.

Perspektywę praw człowieka w rozwoju charakteryzuje pięć zasad:
1. Akceptacji dla praw człowieka Zawartych w dokumentach prawa międzynarodowego
2. Zapewnienie wszystkim ludziom możliwości decydowania o swoim życiu
3. Jasne i dostępne „reguły gry” dla wszystkich obywateli.
4. Brak dyskryminacji oraz objęcie szczególną troską najbardziej potrzebujących.
5. Odpowiedzialność rządzących wobec poszkodowanych.



Fot. Paulina Siembida
Więcej fotek w galerii
Dotychczas o prawach człowieka i problemach rozwojowych pisaliśmy dużo w Oporniku. Poniżej znajdziecie linki do tekstów przez nas publikowanych:
Działania - Piotr Skrzypczak
Pilne akcje - Joanna Pas
Zabity w moim imieniu - Joanna Krzyżewska
Pięć złotych - Joanna Pas
Kiedy przyjdą podpalić twój dom - Piotr Choroś
Koza pod choinką - Magdalena Kawa
1055 listów z Lublina - Piotr Skrzypczak
Asne Seierstad: Księgarz z Kabulu - Monika Sternik
HR a Gender - Piotr Skrzypczak
Pomoc rozwojowa - Magdalena Kawa
Nie lękajcie się zapukać - Piotr Skrzypczak
Więcej niż filmy - Piotr Choroś
Tybet - co możesz zrobić - Ola Gulińska
Sprawiedliwy Handel - Piotr Choroś
Kilka prostych sposobów - Justyna Choroś
Leszczyński - Fair Trade - spotkanie z dziennikarzem, a tutaj zdjęcia ze spotkania
Modnie i etycznie - Magdalena Kawa
Nie ryba - Jacek Rachwald
Etyczna konsumpcja... - Marta Sienkiewicz
Tybet - co się będzie działo - Magdalena Kawa
Flaga Tybetu - Magdalena Kawa
Nie ma czasu na prawa człowieka - rozmowa z Renatą Giergielewicz
Maluj z nami flagę Tybetu - Magdalena Kawa
Nie tylko dla Ziemi - opowiadają Ewa Kozdraj i Justyna Otwinowska
Przeciw karze śmierci - Anna Dąbrowska
Queer - Piot Choroś
A Million Different Loves - Piotr Choroś
Fair Trade - Magdalena Kawa
Urodziny PDPCz - Magdalena Kawa
Nie mamy czego świętować - Ola Gulińska
Maraton - Ola Gulińska
Birma - Iza Zaliwska
Co to są prawa człowieka - Marek Nowicki
Watch Docs 2009 - Piotr Skrzpczak
Kawa pomaga - Jacek Rachwald
Sudan - Iza Zaliwska

A tutaj kilka linków z naszych akji i spotkań:
Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu 2009-05-09 - akcja na Starym Mieście
Jak nie tracić energii/zasobów - warsztaty z Justyną Choroś
Wycieczka do firmy KOM-EKO - by zobaczyć co się dzieje z naszymi odpadkami