Strona główna > Projekty

Bookmark and Share

Zrealizowane
Poza granicami20 czerwca, w Międzynarodowym Dniu Uchodźcy poprzez Portal łączący Lublinz Wilnem  i Wilno z Lublinem, chcemy stworzyliśmy przestrzeń do spotkań Białorusinów i Białorusinek żyjących w obu tych miastach. Była to także szansa dla nas, Polek i Polaków, aby sptkać się... »2021-06-20 | Dodane przez: HF
Homo Faber 2.0W 2018 roku mija nam 14 lat pracy. To kawał czasu. Dużo się zmieniło. I w świecie, i w Polsce, i u nas w organizacji.  Dlatego postanowiliśmy skorzystać z szansy, by tochę przyjrzeć się sobie samym i odświeżyć swój sposób pracy, by działać sprawniej, skutecznie... »2018-02-01
Show me your Lublin 2016Cudzoziemcami żyjącymi w Lublinie zajmujemy się od ponad 7 lat. Do tej pory największą ich grupę stanowili studenci, nie zawsze zainteresowani Lublinem jako miejscem docelowym po studiach. Ostatnio obserwujemy, że zaczyna się to zmieniać - do miasta zaczęli przyjeżdżać dorośli migranci... »2016-06-15 | Dodane przez: Anna Dąrowska
Wsparcie poradnictwa antydyskryminacyjnego Dyskryminacja jest zaprzeczeniem zasady równości. Jako organizacja zajmująca się prawami człowieka, próbujemy wypełniać lukę pomiędzy jednostką a instytucjami publicznymi, które odpowiadają za przeciwdziałanie dyskryminacji. Prowadzimy punkt wsparcia dla os&oac... »2014-03-25 | Dodane przez: HF
STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznymZmierzamy do wzmocnienia rozpoznawalności i prestiżu strażnictwa, rozwoju kompetencji prawnych strażników i strażniczek, ich umiejętności działania, ich rozwoju organizacyjnego (angażowanie zwolenników i zwolenniczek w działania organizacji) i trwałości. Projekt stanowi odp... »2014-03-26 | Dodane przez: HF
Szczecin 2015 czyli Homo Faber na wakacjachPrzez lata w wakacje odwiedzaliśmy tereny związane z tzw. "trudną historią". Wsiadaliśmy na rowery i jeździliśmy wokół Lublina, Lubleszczyzny czy wzduż Bugu. Trafiliśmy także na Podlasie. Spotykaliśmy ludzi pamiętających czasy przedwojenne, czasy wojny i to co się dzi... »2015-07-25 | Dodane przez: HF
Witamy w Lublinie 2Projekt jest kontynuacją pracy w zakresie integracji migrantów/ek, którą Stowarzyszenie podejmuje od 2009 roku. Tym razem podczas półtorarocznego projektu chcemy przyjrzeć się mocniej kwestiom integracji na uczelniach, także w zakresie włączania cudzoziemców i cud... »Dodane przez: HF
Miejskie Polityki Migracyjne Fundacja Inna Przestrzeń (Warszawa) we współpracy z Stowarzyszeniem Homo Faber (Lublin) oraz Interkulturalni.pl (Kraków) rozpoczyna realizację projektu "Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów". Projekt dotyczy tworzenia rekomendacj... »Dodane przez: Anna Dąbrowska
Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji ImigrantówProjekt Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów ma na celu włączenie migrantów i tematyki migracyjnej w główny nurt debaty publicznej. Projekt zakłada kontynuację narzędzi służących aktywnemu włączaniu imigrantów w życie publiczne, w t... »Dodane przez: AD
Obywatelski monitoring współpracy instytucji publicznychW maju 2013 roku Fundacja La Strada rozpoczęła realizację projektu: Obywatelski monitoring współpracy instytucji publicznych w aspekcie identyfikacji ofiar handlu ludźmi i respektowania ich praw. Realizatorami projektu są La Strada Polska Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niew... »Dodane przez: Anna Dąbrowska
Akademia Homo FaberAKADEMIA HOMO FABER  Projekt Akademia Homo Faber (AHF) to nieformalny program kompleksowej edukacji obywatelskiej przeznaczony głównie dla młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat, który łączy w sobie elementy tradycyjnego procesu edukacyjnego (wykłady, warsztaty, ... »2013-09-01 | Dodane przez: HF
Lubelski system partycypacji społecznejCelem pro­jektu jest wzrost udziału miesz­kań­ców Lublina we współ­za­rzą­dza­niu mia­stem poprzez opra­co­wa­nie i wdro­że­nie lubel­skiego sys­temu par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej. Pro­po­... »2012-07-01
Standardy działania III sektora Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Menedżerskich i Stowarzyszeniem Homo Faber, realizuje od 1 marca 2012 projekt „Standardy działania III sektora – executive education dla kadr NGO”. Celem głównym Pr... »2012-06-01
Obywatele na horyzoncieObywatele na horyzoncie   W Polsce rośnie liczba osób, które aktywnie działają w miejscu swojego zamieszkania i interesują się potrzebami innych! Chcielibyśmy, aby Zaangażowanych obywateli oraz obywatelek było wśród nas coraz więcej, dlatego postanowiliśm... »2013-04-23 | Dodane przez: HF
Transgraniczna wymiana doświadczeń między Lublinem a Łuckiem w zakresie integracji cudzoziemcówProjekt "Transgraniczna wymiana doświadczeń między Lublinem a Łuckiem w zakresie integracji cudzoziemców i cudzoziemek" realizowany od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. ma na celu wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami lubelskich i łuckich instytucji publicznych... »2013-07-03 | Dodane przez: HF
Kawiarnia KawkaO swoim własnym, przytulnym miejscu, w którym można w dodatku wypić dobrą kawę czy herbatę marzyliśmy od wielu lat. Inspirowały nas organizacje, które realizują nie tylko "projekty", ale także mają charakterystyczną dla siebie przestrzeń. Od połowy marca 2012 r.... »
Remapping Europe – remiksujemy Europę!Remapping Europe to niezwykły projekt, realizowany jednocześnie w 4 krajach: Polsce, Wielkiej Brytanii, Turcji i Hiszpanii. W każdym z nich odbywają się lokalne warsztaty, poświęcone funkcjonującym w Europie obrazom migrantów i migrantek. Uczestnikami są młodzi ludzie - zarów... »2013-05-22 | Dodane przez: Anna Dąbrowska
Podlasie 2013Dlaczego Podlasie Nasze podróże są tradycją stowarzyszenia. Jeździmy od 2006 roku. Przez ostatnie lata najczęściej wybieramy rower. Z kilku powodów - łatwiej jest dojechać tam, gdzie chcemy (a chcemy często tam, gdzie inaczej nie sposób dojechać), łatwiej nawiązyw... »2013-08-20 | Dodane przez: HF
Monitoring Rady Miasta LublinMonitoring jawności posiedzeń i przejrzystości prac Rady Miasta Lublin, komisji oraz dostępności radnych Opis projektu   Założenia  Analiza prawa  Dobre praktyki   ABC - prawa i obowiązki radnego   Prasa lokalna   INFORMACJE O LUBELSKIEJ RA... »2012-07-01
Rozbawione przedszkole "Rozbawione przedszkole" to propozycja działań kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci uchodźczych mieszkających w Ośrodku dla Cudzoziemców przy ulicy Wrońskiej. Projekt to zaplanowany cykl różnorodnych zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, ruchowe, muzyczne, ... »2013-03-27 | Dodane przez: HF
Wsparcie Integracji Dzieci Uchodźców 2013Projekt "Wsparcie integracji dzieci uchodźców" jest kontynuacją działań prowadzonych przez Stowarzyszenie Homo Faber  w 2012 roku. W ramach projektu przez dziesięć miesięcy funkcjonowały trzy świetlice dla dzieci mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemc&oacu... »2013-02-25 | Dodane przez: HF
Wsparcie integracji dzieci uchodźców 2012Świetlice/Zrealizowane/Galeria/Poczytaj/Raport ewaluacyjny/English/По-русски Od kilku lat pracujemy z dziećmi czeczeńskimi mieszkającymi w ośrodkach dla uchodźców na Lubelszczyźnie. Od bieżącego roku zdecydowaliśmy się uporządkować i poszerzyć nasze działania. &n... »2012-02-03 | Dodane przez: Ola Gulińska
Portal www.kultura.lublin.euProjekt polega na współprowadzeniu wraz z Referatem ds. rozwoju kultury i projektów kulturalnych  Miasta Lublin portalu www.kultura.lublin.eu. W jego ramach gromadzone są informacje dotyczące aktualnych wydarzeń kulturalno-społecznych odbywających się na terenie Lublin... »2011-05-19 | Dodane przez: HF
Polsko-niemiecki projekt edukacyjnyPolsko-niemiecki projekt edukacyjny „Człowieczeństwo i prawa człowieka w regionie lubelskim – pomiędzy tradycją, nazistowskim systemem i współczesnością” W październiku 2012 roku gościliśmy grupę młodzieży z Annette-von-Droste-Hülshoff Gymnasium w M&uum... »2013-01-28 | Dodane przez: HF
BUG 2012Stowarzyszenie Homo Faber po raz trzeci wyrusza w podróż rowerową. Wakacyjne wyjazdy zespołu Homo Faber to przede wszystkim podróż w głąb historii terenów pogranicza polsko - ukraińskiego, ale tej poznawanej przez pryzmat pojedynczych relacji i jednostkowych opowieści, k... »2012-08-16 | Dodane przez: Anna Dąbrowska
Naprawmy To! - przygotowanieNaprawmyTo! www.lublin.naprawmyto.pl Miasto Lublin, reprezentowane przez Urząd Miasta, jak i szereg poszczególnych jednostek organizacyjnych, czy innych instytucji oraz urzędów, coraz bardziej otwiera się na mieszkańcow oraz mieszkanki. Chce z nimi aktywnie wsp&oa... »2011-07-01 | Dodane przez: HF
Historie z fotografii„Historie z fotografii” to projekt edukacyjny o Holokauście realizowany przez Stowarzyszenie Homo Faber i I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie finansowany przez Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce, Fundację "The Jewish Foundatio... »2011-12-27 | Dodane przez: HF
Porozmawiajmy o równości.W czasie kilkuletniej wspólpracy z grupą Holendrów z Arnhem i prowincji Genderland (prowincja partnerska z województwem lubelskim) zrodził się pomysł, by zorganizować kilkudniowe spotkanie i poważnie porozmawiać nt. problemów w obszarze równości. Jednak nie... »2012-11-14 | Dodane przez: HF
Masz Głos Masz WybórW tym roku zgłosiliśmy/łyśmy się do ogólnopolskiej akcji masz głos, masz wybór. Realizujemy zadanie Dostępni Radni. Zapytamy mieszkańców i mieszkanki Lublina czy znają swojego radnego/ą, czy mają z nim/nią kontakt, jak często? Jakie kanały komunikacji prefe... »2012-04-23
Raport mniejszości Od października 2011 do paźzdiernika 2012 roku stowarzyszenie Homo Faber było partnerem projektu "Raport mniejszości - monitoring polskiego internetu pod kątem mowy nienawiści i języka wrogości ", realizowanego przez Fundację Wiedza Lokalna. Projekt dotyczy mowy nienawi... »2011-11-14 | Dodane przez: Anna Dąbrowska
Monitoring funkcjonowania cudzoziemców w Lublinie w sferze publicznej Założenia   |   Monitorowane instytucje   |   Publikacje   |   Dobre praktyki   |   Współpraca   |   W mediach   |   Zespół Raport z "Monitoringu funkcjo... »2011-07-12
Witamy w Lublinie - Integracja CudzoziemcówProjekt "Witamy w Lublinie" jest adresowany do cudzoziemców mieszkających lub studiujących w Lublinie. Podczas jego realizacji chcemy dać możliwość zarówno cudzoziemcom jak i osobom mającym z nimi najczęstszy kontakt do poznania się i zrozumienia swoich potrzeb.... »2009-07-28 | Dodane przez: HF
Otwarty Lublin - monitoringRozpoczęty w lipcu 2010 r. projekt „Otwarty Lublin” polega na prowadzeniu monitoringu funkcjonowania instytucji, urzędów i podmiotów komercyjnych w zakresie, w jakim korzystają z ich usług, pracy i informacji cudzoziemcy przebywający w Lublinie. Dzięki codziennym ... »2010-07-01 | Dodane przez: HF
Gender checkProgram Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Biuro Projektowe w Polsce (UNDP) będący integralną częścią systemu ONZ, razem z partnerem - Stowarzyszeniem Homo Faber, w dn. 4-17 lipca 2011 realizuje pierwszą edycję letnich warsztatów (summer course) na temat rynku pracy, polityki s... »2011-06-24 | Dodane przez: HF
Bug 2011W wakacje 2011 r., zgodnie z homofabrową tradycją, wybieramy się w kolejną podróż. Tak jak w ubiegłym roku będziemy odkrywać miejsca, ludzi, historie -  nad Bugiem i dalej na południe, wzdłuż granicy z Ukrainą.   Na pogranicze polsko-ukraińskie wracamy jako HF raz n... »2011-06-06 | Dodane przez: HF
Polska DocZoom na bohatera to tygodniowe warsztaty dla młodych ludzi z podstaw fotografii, których tematem przewodnim jest właśnie "bohater/ka". Przez kilka dni sierpnia 16 młodych ludzi z Lublina i okolic będzie poznawało tajniki fotografii, aby wyjść w miasto i zrobić swój p... »2011-08-18
Together for a changeMiędzynarodowy projekt edukacyjny: izraelsko-niemiecko-polska wymiana młodzieży Celem projektu jest zainicjowanie dialogu między młodzieżą z trzech państw poprzez analizowanie historii, ale i rozmowy o przyszłości. Projekt jest próbą zmierzenia się z takimi tematami jak hisot... »2010-10-08 | Dodane przez: HF
Kierunek południowy. Cykl szkoleń z zakresu edukacji rozwojowejCelem projektu jest wsparcie merytoryczne osób pracujących w obszarze edukacji rozwojowej oraz bezpośrednio z ludźmi z krajów globalnego południa, działających na terenie województwa lubelskiego. Dodatkowo projekt ma na celu podniesienie umiejętności oraz dostarczenie i ... »2010-10-08 | Dodane przez: HF
Mam prawo wiedzieć W związku z nadchodzącymi wyborami samorządowymi postanowiliśmy przyłączyć się do projektu Mam prawo wiedzieć realizowanego przez Stowarzyszenie 61. Pomysł spodobał się nam przede wszystkim dlatego, że stara się przenieść debatę wyborczą poziom bardziej merytoryczn... »2010-10-05
Bug 2010Kontynuujemy wakacyjne podróże. Był wagon.lublin.pl, potem Śladami Singera, następnie Sztetl2007, Seminarium edukacyjne w Teremiskach, a rok temu objazd z filmem "Przechadzka po Brzeźnie". A w te wakacje będzie Bug 2010. IDEA   |   DZIENNIK   | ... »2010-07-27
OpornikOd końca marca 2005 r., wraz z cyklem cotygodniowych Spotkań w Trybunale Koronnym, ukazywał się „Opornik - Gazeta Obywatelska”. Do końca sierpnia 2005 r. ukazało się trzynaście numerów, ostatni poświęcony akcji wagon.lublin.pl. „Opornik”, który w nowy ... »2010-08-01 | Dodane przez: HF
Lubelskie Centrum Spotkań - Otwarta Przestrzeń 2016Poniżej zamieszczamy skrócony opis projektu jaki złożyliśmy do Urzedu Miasta Lublin. Jest on wstępem do myślenia o długofalowym funkcjonowaniu części Stowarzyszenia Homo Faber jako inkubatora inicjatyw społecznych czyli powrócenia do idei Akademii Obywatelskiej. Od paźdz... »2010-02-09 | Dodane przez: Piotr Choroś
Akademia Homo Faber Akademia Homo Faber to projekt, którego założeniem było zachęcenie do aktywnego działania w sferze społecznej i obywatelskiej wszystkich i wszystkie, którzy/re nie lubią biernie przyglądać się rzeczywistości. Jego celem było uwrażliwienie ludzi na ważne kwestie społ... »2010-05-28 | Dodane przez: HF
Centrum Praw CzłowiekaUWAGA: z racji niewielkiego zainteresowania włączeniem się do realizacji projektu osób spoza członków i sympatyków HF, postanowiliśmy kontynułować działania ściśle pod szyldem Stowarzyszenia Homo Faber. Zapraszamy do współpracy.   Wspólnie... »2009-04-07
GREAT - Global Rights. Europeans Acting TogetherProjekt Great - Global Rights: Europeans Acting Together jest międzynarodowym projektem, którego celem jest kształtowanie spojrzenia na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka. Uczestniczą w nim przedstawiciele organizacji z Czech, Słowenii, Węgier i Malty. W Polsce projekt koor... »2010-03-16 | Dodane przez: HF
Koniec Cenzury11 kwietnia 1990 została przyjęta ustawa, która zniosła cenzurę w Polsce. Weszła w życie rok po "wyborach czerwcowych". Dwudziesta rocznica jest pretekstem do rozmowy na temat wolności słowa. Nie tylko o historii, ale też o wolności słowa w przestrzeni akademickiej, sz... »2010-04-21
Obcy? Zbliżenia  Głównym założeniem projektu „Obcy? Zbliżenia” realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczne "Dla Ziemi" było przeprowadzenie wielotorowych działań skierowanych do uchodźców czeczeńskich z 2 ośrodków w województwie lubelskim (w Łuk... »2009-03-26 | Dodane przez: HF
Witamy w Lublinie 2009/2010Ponieważ doskonale wiemy, jak może czuć się człowiek, który przyjeżdża do obcego miasta, aby spędzić w nim kilka najbliższych lat, postanowiliśmy mu to nieco ułatwić. W tym roku Stowarzyszenie Homo Faber już po raz drugi organizauje miękkie lądowanie na planecie Lublin dla ... »2009-10-01 | Dodane przez: HF
Enter 2016 Projekt Enter 2016 to cykl comiesięcznych spotkań poświęconych tytułowi Europejskiej Stolicy Kultury. O ten tytuł stara się Lublin. Spotkania Enter 2016 miały na celu naszkicowanie realnych potrzeb środowisk twórczych i przedstawienie ich władzom miasta.  Enter 2016 to proce... »2009-02-11 | Dodane przez: hf
Zbudujmy makietę Kocka! Projekt "Zbudujmy makietę Kocka" realizowany był przez młodzież z Kocka przy wsparciu Stowarzyszenia Homo Faber. Przez kilka miesięcy młodzież spotykała się i poznawała historię swojego miasta, uczyła się jak lepić i wypalać gliniane domki. Rezultatem ich pracy jest ... »2009-10-27
Obcy? Zbliżenia - czeczeńskie dzieciństwoW ramach kontynaucji współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym "Dla Ziemi" byliśmy partnerem kolejnego projektu realizowanego przez "Dla Ziemi". Projekt  „OBCY? Zbliżenia -czeczeńskie dzieciństwo” skierowany był do kilku grup docelowych: nauczycie... »2009-11-04 | Dodane przez: HF
Przechadzka po BrzeźnieFilm | Galeria  | Kino objazdowe "Przechadzka po Brzeźnie" to kolejny projekt edukacyjno-animacyjny Stowarzyszenia Homo Faber. Tym razem działania toczą się w Brzeźnie. Uczestnikami projektu są uczennice i uczniowie 3 i 6 klasy Szkoły Podstawowej w ZSO z OI. Koordyna... »2008-11-15 | Dodane przez: HF
Moja PlanetaPrzez trzy weekendy na trzech dzielnicach na trzech blokach pokazujemy trzy filmy - każdy jest o jednym z trzech lubelskich osiedli - Nałkowskich, Rucie i Czechowie. O mieszkańcach ich własnym głosem. Co ciekawego się tam wydarza, jak się mieszka, jakie są problemy...    Projekt... »2009-06-15 | Dodane przez: HF
Lublin is friendly „Miasto wielokulturowe” – to jedno z haseł, które miasto Lublin wykorzystuje w walce o zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Wielokulturowej przeszłości nikt Lublinowi nie odbierze i jak najbardziej trzeba o tym mówić, promować. Równ... »2009-02-21 | Dodane przez: HF
Polsko - holenderska wymiana młodzieżyCelem projektu było przybliżenie młodzieży wydarzeń związanych z ludobójstwem, wpajanie zasad tolerancji i szacunku wobec ludzi zdających sobie sprawę z tego jak niebezpieczny może być rasizm i antysemityzm oraz uczczenie śmierci zamordowanych. Ponadto, naszym celem było uzmysłow... »2009-05-04 | Dodane przez: HF
Lwów - Lublin. Portret mieszkańców1. Dostaliśmy zaproszenie od lubelskiego Ośrodka Animacji Kultury do udziału w wydarzeniu łączącym dwa miasta: Lwów i Lublin - akcji L2 2. Zgodziliśmy się i zaczęliśmy myśleć co zrobić w jesienny weekend na lwowskim rynku. 3. Założenia wynikały z naszych doświadczeń z ... »2008-12-01 | Dodane przez: Piotr Skrzypczak
Akademia Obywatelska IVAkademia Obywatelska IV jest projektem realizowanym przez Stowarzyszenie HOMO FABER i Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Jest to już czwarta edycja projektu który rozpoczął swoje życie w 2005 roku. Na projekt składa się cykl spotkań i warsztatów, miesięcznik Opornik... »2008-05-22
Gdyby wojny nie było...www.hf.org.pl/gdyby Przyjmijmy, że II Wojny Światowej nigdy nie było. Po prostu nie wybuchła. Historia wybrała inny tor, innych ludzi i inne wydarzenia. 1 września 1939 rozpoczął się kolejny rok szkolny dla lubelskich Arciszanek. Poranek był podobno słoneczny, wierni witali dzień w ko... »2008-05-22
Festiwal Filmu Queer “a million different loves!?” Festiwal Filmu Queer  “a million different loves!?” jest pierwszą w Lublinie imprezą kulturalną poruszającą tematykę równości płci, praw osób LGBT oraz dyskryminacji ze względu na płeć i orientację seksualną. Tematy te są jednymi najbardziej z palącyc... »2008-05-22
Witamy w Lublinie 2008Ponieważ doskonale wiemy, jak może czuć się człowiek, który przyjeżdża do obcego miasta, aby spędzić w nim kilka najbliższych lat, postanowiliśmy mu to nieco ułatwić. LUBELSKIE FAKU 2008 Najpierw przez kilka tygodni zbieraliśmy różne pytania, które stawiaj... »2008-09-18
1918. Lublin na czele postępuW roku 2008 minie 90 rocznica utworzenia w Lublinie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Był on rządem próbującym realizować niekiedy rewolucyjne idee. Na kilkanaście dni Lublin stał się jednym z ośrodków władzy w rodzącym się państwie. W trakcie ogólno... »2008-05-22
Objazdowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy Międzynarodowy Festiwal Filmowy "Żydowskie Motywy" organizowany jest coroku w Warszawie przez Stowarzyszenie Żydowskie Motywy. Festiwal poświęcony jest narodowi żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii, zarówno współczesnej jak i... »2008-09-30 | Dodane przez: HF
Wymiana polsko-izraelskaOd 20 do 27 października 2008 roku w Lublinie gościła grupa młodzieży z izraelskiego miasta Rishion LeZion (miasta partnerskiego Lublina). Wizyta młodzieży jest owocem dłuższej współpracy i mniejszych projektów - spotkań młodzieży z tych miast oraz wizyt nauczycieli. Ucz... »2008-10-17
Seminarium edukacyjno-animacyjneIDEA Przez lata funkcjonowania różnych programów edukacyjnych często nie ma czasu na dogłębne sprawdzenie ich skuteczności i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań. Dla wielu organizacji wygodnie jest powielać schemat, który sprawdził się parę lat temu i jest bezpiec... »2008-08-25
wagon.lublin.pl W lipcu 2005 r. obchodzono 25-lecie powstania 'Solidarności'. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować cykl wydarzeń, aby przybliżyć ludziom, zwłaszcza młodym, temte czasy. Kulminacją podjętych działań była podróż przez Polskę kolejowym wagonem.  Przez mie... »2008-03-24 | Dodane przez: Piotr Skrzypczak
Akcja Akacja W 2006 roku Akademia przyłączyła do nowopowstałej inicjatywy mającej uhonorować aktywne kobiety, które swą postawą i działaniem pomagają innym kobietom. Akcja Akacja jest inicjatywą ogólnopolską.  Laureatką została TERESA MADEJSKA ze Stowarzyszenia Kobiet Powiat... »2008-03-24 | Dodane przez: Piotr Skrzypczak
Lemel i CypaPomysł przyszedł sam. Podczas wakacyjnej podróży "Śladami Singera" usłyszeliśmy historię o objazdowym kinie, które, zatrzymując się w małych miasteczkach na Lubelszczyźnie, elektryzowało społeczność.  Dziś, w czasach zestawów kina domowego, wypo... »2008-03-31
Sztuka DialoguAkademia miała przyjemność pomagać w organizacji warsztatów "Sztuka Dialogu". Zajmowaliśmy się dokumentacją wydarzenia oraz, dzięki temu, uczestniczyliśmy w niezwykłych dyskusjach a wieczorami ogladali wieczorne improwizacje. A na zakończenie warsztatów zaprosili... »2008-03-24 | Dodane przez: Piotr Skrzypczak
Sztetl 2007Dziennik | Zespół czyli kto pedałuje 8 rowerów, 14 dni, 18 odwiedzonych miejsc, 700 kilometrów. Mieszkaliśmy wtedy... ojciec miał gospodarstwo... byłam wtedy u koleżanki... następnego dnia zaczął się pogrom... w getcie nie było... kilka tysięcy... &b... »2007-08-13
Portal www.kultura.lublin.euProjekt polega na współprowadzeniu wraz z Referatem ds. rozwoju kultury i projektów kulturalnych Miasta Lublin portalu www.kultura.lublin.eu. W jego ramach gromadzone są informacje dotyczące aktualnych wydarzeń kulturalno-społecznych odbywających się na terenie Lublina. Dzi... »2012-03-21 | Dodane przez: HF
RefleksyW historii kina jest jeden Andrzej Wajda, jedna „Ziemia obiecana” i „Kronika wypadków miłosnych”. I niech tak zostanie. Dobre filmy, podobnie jak dobre książki czy płyty to te, które wciąż wywołują emocje, zmuszają do refleksji, czy wręcz zmierzeni... »2017-12-13 | Dodane przez: Anna Dąbrowska
Witamy w LublinieCelem projektu "Witamy w Lublinie. Program adaptacyjny dla nowoprzybyłych studentów do Lublina" jest powitanie nowych studentów w Lublinie polskich i zagranicznych i zaproszenie ich wspólnie do kilku inicjatyw.  Projekt "Witamy w Lublinie. Program adaptac... »2017-09-14 | Dodane przez: Anna Dąbrowska
Poznajmy sięProjekt "Poznajmy się" to autorski program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przybliżających kulturę pochodzenia studentów zagranicznych studiujących w Lublinie. Celem projektu jest dostarczenie faktycznej, rzeczowej wiedzy na temat krajów po... »2017-09-14 | Dodane przez: Anna Dąbrowska
Front Europejski Europa ma znaczenie! Rusza zbiórka podpisów pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej. Podpisz: http://fronteuropejski.pl W reakcji na coraz częstsze kwestionowanie znaczenia Unii Europejskiej w Polsce, Front Europejski, koal... »2018-04-04 | Dodane przez: HF
Lublin uczy się ukraińskiego!Kampania „Lublin uczy się ukraińskiego” to pomysł na pokazanie nowym mieszkańcom i mieszkankom Lublina, że nam, mieszkającym tu od zawsze, także na nich zależy. Więcej na www.ukrainski.lublin.pl Mieszkamy koło siebie. Czasami od wielu lat. Mijamy się. Już wiemy o swoi... »2019-03-01 | Dodane przez: HF
Homo Faber w PrzemyśluW dniach 31 sierpnia - 2 września Homo Faber będzie gościł w przemyskim oddziale Związku Ukraińców w Polsce. Z wizytą nie jedziemy sami - zabieramy naszych przyjaciół i przyjaciółki, od lat wspierające organizację. Chcemy poznać działaczy/czki i aktywist&oac... »2018-08-21 | Dodane przez: Anna Dąbrowska
Życzenia dla sąsiada„Życzenia dla sąsiada” to akcja uliczna. Przyczynkiem jest przypadające w tym roku 100-lecie niepodległości Polski i 100-lecie państwowości Ukrainy. Podczas dwóch dni w dwóch miastach polsko-ukraińskiego pogranicza stworzyliśmy mieszkańcom okazję do wzajemnego sk... »2018-07-06 | Dodane przez: Anna Dąbrowska
Przystanek różnorodność Przez tydzień (3 - 10 czerwca), na zaproszenie Fundacji Sztukmistrze, Marta Sienkiewicz i Joanna Bednarczyk pracowały z 32 osobową grupą młodzieży z Krakowa i Berlina w obszarze różnorodności. Tematem tegorocznej edycji była wartość w różnorodności, bazowanie na historii... »2018-06-03 | Dodane przez: HF
Witamy w Lublinie 3Witamy w Lublinie od 7 lat. Kiedy zaczynaliśmy, w Lublinie uczyło się 878 studentów/ek z zagranicy. Dziś jest ich wielokrotnie więcej, podobnie jak cudzoziemców/ek, którzy przyjeżdżają do miasta, aby tu żyć, pracować, wychowywać dzieci. Wiele się od 2009 roku wydarz... »2016-01-11 | Dodane przez: Anna Dąbrowska
Wyprawka 1 autobus, 40 dzieci, 12 godzin, ponad 300 kilometrów opowieści z dawna i z teraz o wielokulturowej Lubelszczyźnie. Na Wyprawkę* nie trzeba zabierać ze sobą niczego. Można kanapki, wygodne buty i ciepłe ubranie (pogoda bywa kapryśna). Niepotrzebny telefon (poza niezbędnym ko... »Dodane przez: HF