Strona główna > Aktualności > Archiwum > 2014

Bookmark and Share

Ostatni tydzień rekrutacji do cyklu edukacyjnego dla lokalnych organizacji strażniczych

Kinga Kulik (2014-05-19)

Do niedzieli (22 czerwca) trwa rekrutacja do cyklu edukacyjnego „Angażowanie zwolenników – wdrażanie zmian w organizacjach strażniczych na poziomie miast”! Pierwsze spotkanie już w lipcu.


Po co się spotkamy?
Wspólnie zastanowimy się nad warunkami w jakich funkcjonują organizacje strażnicze na poziomie lokalnym/miejskim:
- poddamy refleksji cel naszej działalności strażniczej
- zidentyfikujemy grupy społeczne, do których powinniśmy dotrzeć
- przyjrzymy się własnemu sposobowi komunikowania – czy stosujemy pojęcia zrozumiałe dla naszych odbiorców i odbiorczyń?
- określimy realne możliwości zorganizowania zasobów osobowych i finansowych do prowadzenia komunikacji w organizacji


Do kogo kierujemy działania?
Zapraszamy do udziału organizacje pozarządowe prowadzące wyłącznie działalność strażniczą lub takie, które dzięki niej wspierają inne obszary swojej aktywności na poziomie lokalnym/miejskim. Posiadające doświadczenie w działaniach w interesie publicznym, określające w sposób jasny ich cel oraz dostrzegające zmianę, do której dążą.

Uwaga: Zapoznajcie się z kluczowymi pojęciami na dole strony i przekonajcie się czy należycie do grona tych organizacji. Jeżeli uważacie, że nie jesteście jeszcze na tym etapie działalności strażniczej sprawdźcie, które z listy innych działań Sieci obywatelskiej Watchdog Polska - Lidera Projektu oraz partnerów jest dopasowane do Waszych potrzeb.


Jaki efekt chcemy osiągnąć?
Zadaniem osób uczestniczących w spotkaniach będzie stworzenie pilotażowej strategii zmian w organizacji zmierzającej do angażowania zwolenników i zwolenniczek. Treści oraz materiały przekazane podczas cyklu edukacyjnego zostaną opublikowane, dzięki czemu inne organizacje dążące do wprowadzenia podobnych zmian będą mogły z nich korzystać.

Co oferujemy?
1. trzy spotkania stacjonarne
2. 4 webinaria;
3. opiekę eksperta/ekspertki;
4. możliwość uzyskania wsparcia finansowego na realizację strategii zmian wypracowanej podczas spotkań stacjonarnych;
5. wsparcie uczestniczek i uczestników wdrażających zmiany w organizacjach po zakończeniu cyklu edukacyjnego (utworzenie Klubu Wzajemnego Wsparcia);
6. nocleg i wyżywienie podczas spotkań stacjonarnych.


Kluczowe pojęcia
zwolennicy/zwolenniczki [ang. constituency], zwolennicy/zwolenniczki, wyborcy/wyborczynie, elektorat, czyli osoby, które wspierają lub będą gotowe wesprzeć poszczególne działania organizacji, produkty czy stanowiska organizacji, osoby, z którymi utrzymujesz stały kontakt, systematycznie powiększając zakres ich wsparcia; do tej grupy nie zaliczamy przedstawicieli i przedstawicielek władzy publicznej ani innych organizacji pozarządowych; celem zbudowania zaplecza społecznego dla własnych działań jest wzmocnienie rzecznictwa prowadzonego na poziomie lokalnym/miejskim;
działania strażnicze - systematyczne działania z zakresu kontroli społecznej;
działania rzecznicze (rzecznictwo) - występowanie w interesie publicznym; wszelkie działania na rzecz zmiany podejmowane w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniach instytucji lub wydatkowaniu środków publicznych;


Czego oczekujemy?
Obowiązkowego udziału w 3 spotkaniach stacjonarnych (2 warsztaty oraz seminarium podsumowujące).

Terminy spotkań stacjonarnych: 11 – 13 lipca 2014 r., 24 – 26 października 2014 r., 29 listopada 2014 r.

Uwaga: W pierwszym spotkaniu stacjonarnym konieczny jest udział 2 osób z organizacji – członka/członkini Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za działania związane z angażowaniem zwolenników i zwolenniczek, która będzie reprezentowała organizację podczas kolejnych warsztatów i brała udział w całym cyku edukacyjnym. W drugim spotkaniu może nie brać udziału członek/członkini Zarządu. Zakładamy jednak, że od początku cyklu Zarząd organizacji będzie wspierać nowe rozwiązania, które będą pojawiać się w wyniku udziału w cyklu edukacyjnym.

Spotkanie planowane jest w Warszawie.

Organizator zapewnia możliwość sfinansowania specjalnych potrzeb związanych z równym dostępem osób uczestniczących w szkoleniach - opieki na dziećmi i innymi osobami zależnymi, przyjechanie ze zwierzętami domowymi, zapewnienie specjalnego transportu dla osób z niepełnosprawnościami lub pomocy tłumacza/tłumaczki, czy asystenta/asystentki. Ośrodek szkoleniowy dopasowany będzie do specjalnych potrzeb.
Poza szczególnymi sytuacjami, uczestnicy i uczestniczki spotkań pokrywają koszty własnego dojazdu.


Zapoznaj się z regulaminem oraz wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Na zgłoszenia czekamy do 22 czerwca 2014 r.!


Do kogo kierować pytania?
Więcej informacji udzieli koordynatorka tego działania Kinga Kulik: tel. 605 731 868 lub adres
e-mail: kinga.kulik@hf.org.pl.

Zapraszamy również na nasz facebookowy profil.

Cykl edukacyjny „Angażowanie zwolenników – wdrażanie zmian w organizacjach strażniczych na poziomie miast” odbywa się w ramach projektu STRAŻNICTWO profesjonalnie i trwale w interesie publicznym. Projekt realizuje Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska – Lider Projektu w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Homo Faber , Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Court Watch Polska oraz Helsińską Fundacja Praw Człowieka.

Więcej informacji na temat projektu znajdziecie tutaj.

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
 


Oraz ze środków Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

 


Cykl edukacyjny jest objęty patronatem medialnym portalu ngo.pl. 


Komentarze
Aby dodać komentarz pod własnym nazwiskiem musisz się zalogować, lub napisać pod tymczasowym nickiem (wymaga aktywacji)

Nick:Komentarz:
Brak komentarzy